Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

24 Hjälpmedel för att hantering och transport av produkter

Hjälpmedel för att handha, manövrera och/eller kontrollera utrustning

24 09 18 Omkopplare (till/från eller annan funktion)

Hjälpmedel som kan styra och kontrollera på avstånd

Hjälpmedel som ersätter arm och/eller handfunktion och/eller fingerfunktion eller en kombination av dessa funktioner

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats