Värmland läser

Om projektet

Värmland läser har som mål att fler människor i Värmland ska ha tillgång till ett rikt språk. Projektet vill bidra till att stärka och utveckla läsförståelse genom ökat läsande i Värmland. Fokus ligger på läsfrämjande insatser.

Kontaktperson och projektledare: asa.ranung@regionvarmland.se

tvardrag

Tvärdrag – ett erbjudande med möjlighet att bli korad som vinnare!

Länkar och dokumentation

Det finns mängder med bra information om läsfrämjande på webben. Här hittar du länkar och dokumentation rekommenderade av Värmland läser.

Sanning, lögn och språk

Åsa Wikforss. Maria Wetterstrand. Sanna Torén Björling. En filosof, en journalist och en före detta politiker kommer att bidra med, och resonera utifrån, sina olika perspektiv på temat sanning, lögn och språk.

Vad är ett inkluderande språk?

Är det rätt eller fel att använda ord som handikappad och dvärg? Det pågår en debatt om vad i språket som är inkluderande och exkluderande. Ämnet finns med i planeringen av Värmland läser Mötesplats 3.

Språket avgörande när könsklyftan växer

En av årets sommarpratare, Emma Leijnse, gästade mötesplats Värmland i slutet av oktober. I ett filmklipp ger hon sin syn på vad det innebär att tjejer kunskapsmässigt drar ifrån killar. Språket är centralt för att vända en farlig utveckling.

Språket & livet

En inspirationsdag med näring och samtal om varför tillgången till ett rikt språk är centralt för demokrati, folkhälsa och social hållbarhet. Bland gästföreläsarna finns Emma Leijnse som är skol- och utbildningsreporter på sydsvenskan och författare till Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen.