Till startsidan
Start / Kultur / Kulturbidrag

Kulturbidrag, priser och stipendier

Region Värmland erbjuder olika typer av bidrag, priser och stipendier för att stärka och utveckla det regionala kulturlivet.

Riktlinjerna beskriver syfte och mål med bidraget och de villkor som gäller för att ansöka om stöd.

Riktlinjer för Region Värmlands bidrag inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde (pdf). Pdf, 315 kB.

Ansökningsperioder

Bidrag fördelas tre gånger per år. Ansökningsperioderna är:

 • 10 januari–20 februari
 • 10 mars–20 april
 • 10 augusti–20 september

Beslut om bidrag fattas normalt inom tre månader från sista ansökningsdag.

Om ansökan

Observera att enskilda personer och företag inte beviljas bidrag. I regel ej heller kommuner eller Region Värmlands egna verksamheter, annat än för projekt eller arrangemang med nationell eller internationell medfinansiering.

En fysisk ansökan (i form av ifylld blankett) ska skickas in via post till den adress som finns angiven på blanketten. Ansökningar ska ej skickas in via e-post.

För att kunna ansöka om bidrag måste mottagaren ha slutredovisat tidigare beviljade bidrag från Region Värmland.

Utbetalning av bidrag och redovisning

 • Bidrag på upp till 100 000 kronor betalas ut omgående till det bankgiro eller postgiro som sökande har uppgivit i ansökan.
 • Bidrag på mer än 100 000 kronor utbetalas mot redovisning av upparbetade kostnader under den period som rekvisitionen avser. Det går att skicka in en delrekvisition och/eller en slutrekvisition.

  En delrekvisition skickas in innan projektet/arrangemanget är slutfört. Då måste de kostnader redovisas som rör den period som avses (”Periodens kostnad”, blanketten sidan 2).

  En slutrekvisition skickas in tillsammans med redovisning när projektet/arrangemanget är slutfört.

Stödmottagaren ska lämna redovisning senast tre månader efter projektets/arrangemangets genomförande.

Blanketter

Läs dokumentet Hållbarhetsaspekter innan du fyller i din ansökan.

Beslut om bidrag

Stefan Westling
Kulturutvecklare
E-post: stefan.westling@regionvarmland.se

Region Värmland delar årligen ut fyra stipendier och priser:

 • Folkrörelsestipendiet
 • Frödingstipendiet
 • Region Värmlands litteraturstipendium
 • Årets Värmlandsförfattare

Folkrörelsestipendiet

Stipendiesumman är 100 000 kronor. Stipendiet kan sökas, men vi tar också gärna emot förslag till mottagare. Perioden för ansökan och förslag är 15 maj-15 augusti.

Läs mer om Folkrörelsestipendiet.

Frödingstipendiet

Stipendiesumman är 100 000 kronor. Stipendiet kan sökas, men vi tar också gärna emot förslag till mottagare. Perioden för ansökan och förslag är 15 maj-15 augusti.

Läs mer om Frödingstipendiet.

Region Värmlands litteraturstipendium

Stipendiaterna tillkännages under Värmlands bokfestival i november varje år. Stipendiet kan inte sökas.

Läs mer om Region Värmlands litteraturstipendium

Årets Värmlandsförfattare

Pristagaren tillkännages under Värmlands bokfestival i november varje år. Priset kan inte sökas.

Läs mer om priset Årets Värmlandsförfattare

Produktionsstöd

Region Värmland ger ekonomiskt stöd till kort- och dokumentärfilmsproduktioner och delar också ut arbetsstipendier till filmskapare.

Läs mer om produktionsstöd till film

Teknikstöd - Barn och unga

Filmteknikstödet med inriktning på barn och unga syftar till att främja arbetet med film i skolan och på fritiden samt att bidra till möjligheten för barn och unga att vara delaktiga i kulturlivet. Stödet vänder sig till dig som arbetar med barn och unga.

Läs mer om vårt filmteknikstöd för barn och unga

Teknikstöd - Produktion

Behöver du få tillgång till filmteknik kan du söka teknikstöd. Syftet med filmteknikstödet är att främja filmproduktionen i Värmland och hjälpa dig som arbetar med film att kunna skapa bra film med bra teknik.

Vi erbjuder ett kortfilmspaket och ett dokumentärfilmskit.

Läs mer om vårt filmteknikstöd

Teknikstöd - Visning

Behöver du få tillgång till teknik för visning av film kan du söka vårt teknikstöd. Syftet med teknikstödet är att främja visningen av film i Värmland och ge dig som arbetar med filmvisning möjligheten att göra det med hjälp av bra teknik.

Läs mer om teknikstöd för filmvisning

Ungdomspengar är ett ekonomiskt stöd som är avsett att stödja ungdomars egna initiativ inom kulturområdet. Stödet ska bidra till att kreativa unga får en möjlighet att testa sina idéer och utvecklas. Målet med stödet är att stärka ungas delaktighet i kulturlivet och främja ungt entreprenörskap inom kulturella och kreativa näringar.

I Ungdomspengar ingår två stödformer:

 • Arbetsstipendium
 • Projekt- och arrangemangsbidrag 

Läs mer om Ungdomspengar.

Kontakt

Stefan Westling
Kulturutvecklare
E-post: stefan.westling@regionvarmland.se

För att stärka och utveckla det regionala kulturlivet ger Region Värmland verksamhetsbidrag till regionala kulturverksamheter och kulturföreningar i Värmland samt till lokalhållande organisationer. Vi ger även anslag till studieförbundens regionala verksamhet.

Riktlinjerna beskriver syfte och mål med bidraget och de villkor som gäller för att ansöka om stöd.

Riktlinjer för Region Värmlands bidrag inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde (pdf). Pdf, 315 kB.

Verksamhetsbidrag

Ansökan om verksamhetsbidrag inom kulturområdet ska lämnas in under perioden 10 augusti - 1 september.

Ansökan - Verksamhetsbidrag inom kulturområdet Pdf, 2 MB.

Kontakt

Stefan Westling
Kulturutvecklare
E-post: stefan.westling@regionvarmland.se

Studieförbund

Verksamhetsbidraget till studieförbunden syftar till att stärka och utveckla verksamheten så att bildning och utbildning har den kvalitet som krävs för att på bästa sätt svara upp mot samhällsbehov och regionala prioriteringar.

Ansökan ska lämnas senast 25 augusti.

Riktlinjer - Verksamhetsbidrag till studieförbund Pdf, 313 kB.

Kontakt

Camilla Källgren
camilla.kallgren@regionvarmland.se

Kulturplan

Värmlands kulturplan 2022-2025 är ett regionalt program och ett styrdokument för Region Värmlands samlade arbete inom det kulturpolitiska området och ligger till grund för de prioriteringar som görs vid beslut om ekonomiska bidrag. Även de nationella målen för kulturpolitiken utgör en referensram. Formerna för bidrag utvecklas kontinuerligt, så att de kan svara mot kultursektorns behov och kulturpolitiska prioriteringar.

Allmän handling och personuppgifter

En ansökan om bidrag som skickas till Region Värmland är allmän handling. Alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket betyder att någon kan begära att få ta del av din ansökan eller redovisning.
Region Värmland behandlar personuppgifter bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

Om hur vi behandlar dina personuppgifter

Bidrag och stöd inom kulturområdet

När ett projekt, arrangemang eller en verksamhet ska finansieras så är det klokt att söka ekonomiskt stöd från flera håll.

Bidrag och stöd inom kulturområdet

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?