Start / Kultur / Kulturbidrag

Kulturbidrag

Region Värmland ger verksamhetsbidrag till organisationer samt bidrag till projekt och arrangemang inom kulturområdet som bedöms ha ett regionalt mervärde och bidra till Värmlands utveckling och attraktionskraft. Inom filmområdet finns ett antal särskilda stöd.

Bidrag kan främst sökas av föreningar och organisationer av olika slag. Mer information om olika bidragstyper och kontaktuppgifter till ansvarig handläggare hittar du under flikarna nedan.

Din ansökan är allmän handling

En ansökan om bidrag som skickas till Region Värmland är allmän handling. Alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket betyder att någon kan begära att få ta del av din ansökan eller redovisning.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Region Värmland behandlar personuppgifter bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

Grafiska riktlinjer vid projektstöd

När Region Värmland ger projektmedel ska det vid kommunikation om projektet/arrangemanget tydligt framgå att Region Värmland är bidragsgivare enligt våra grafiska riktlinjer. 

Grafisk manual med logotyp för nedladdning

Mer information

Våra bidrag

Riktlinjer för Region Värmlands bidragsgivning till projekt och arrangemang inom kulturområdet (pdf) Pdf, 147 kB.

Bidrag fördelas tre gånger per år. Sista ansökningsdag är 20 februari, 20 april och 20 september. Beslut om bidrag fattas normalt inom tre månader från sista ansökningsdag.

Blanketter

Läs handledning och villkor innan du fyller i ansökningsblanketten.

Kontakt

Stefan Westling
Kulturutvecklare
E-post: stefan.westling@regionvarmland.se
Telefon: 010-833 11 22

Ulf Nordström
Kulturchef
E-post: ulf.nordstrom@regionvarmland.se
Telefon: 010-833 10 33

Ungdomspengar är ett projektbidrag som i första hand riktas till ungdomars egna initiativ. Du kan söka från 10 000 kronor upp till 50 000 kronor. Ungdomspengarna är avsedda för projekt som genomförs av eller vänder sig till unga mellan 18-25 år. Ansökningar behandlas löpande.

Läs mer om Ungdomspengar.

För att stärka och utveckla det regionala kulturlivet ger Region Värmland verksamhetsbidrag till regionala kulturverksamheter och kulturföreningar i Värmland samt till lokalhållande organisationer. Vi ger även anslag till studieförbundens regionala verksamhet.

Verksamhetsbidrag

Ansökan om verksamhetsbidrag inom kulturområdet ska lämnas senast 1 september.

Kontakt
Stefan Westling
Kulturutvecklare
E-post: stefan.westling@regionvarmland.se
Telefon: 010-833 11 22

Studieförbund

Verksamhetsbidraget till studieförbunden syftar till att stärka och utveckla verksamheten så att bildning och utbildning har den kvalitet som krävs för att på bästa sätt svara upp mot samhällsbehov och regionala prioriteringar.

Ansökan ska lämnas senast 25 augusti.

Riktlinjer för verksamhetsbidrag till studieförbunden (pdf) Pdf, 313 kB.

Kontakt
Camilla Källgren
camilla.kallgren@regionvarmland.se
Telefon: 010-833 10 63

Region Värmland delar årligen ut fyra stipendier och priser:

  • Frödingstipendiet
  • Folkrörelsestipendiet
  • Årets Värmlandsförfattare
  • Region Värmlands litteraturstipendium

Frödingstipendiet

Stipendiesumman är 100 000 kronor. Stipendiet kan sökas, men vi tar också gärna emot förslag till mottagare.

Perioden för ansökan och förslag är 15 maj–15 augusti.

Folkrörelsestipendiet

Stipendiesumman är 100 000 kronor. Stipendiet kan sökas, men vi tar också gärna emot förslag till mottagare.

Perioden för ansökan och förslag är 15 maj–15 augusti.

Årets Värmlandsförfattare

Pristagaren tillkännages normalt i Värmlandsmontern under Bokmässan i Göteborg i september varje år. Priset kan inte sökas.

Läs mer om priset Årets Värmlandsförfattare

Region Värmlands litteraturstipendium

Stipendiaterna tillkännages normalt i Värmlandsmontern under Bokmässan i Göteborg i september varje år. Stipendiet kan inte sökas.

Läs mer om Region Värmlands litteraturstipendium

Region Värmland ger ekonomiskt stöd till kort- och dokumentärfilmsproduktioner och delar också ut arbetsstipendier till filmskapare.

Läs mer om produktionsstöd till film

Behöver du få tillgång till filmteknik kan du söka teknikstöd. Syftet med filmteknikstödet är att främja filmproduktionen i Värmland och hjälpa dig som arbetar med film att kunna skapa bra film med bra teknik.

Vi erbjuder ett kortfilmspaket och ett dokumentärfilmskit.

Läs mer om vårt filmteknikstöd

Behöver du få tillgång till teknik för visning av film kan du söka vårt teknikstöd. Syftet med teknikstödet är att främja visningen av film i Värmland och ge dig som arbetar med filmvisning möjligheten att göra det med hjälp av bra teknik.

Läs mer om teknikstöd för filmvisning

Filmteknikstödet med inriktning på barn och unga syftar till att främja arbetet med film i skolan och på fritiden samt att bidra till möjligheten för barn och unga att vara delaktiga i kulturlivet. Stödet vänder sig till dig som arbetar med barn och unga.

Läs mer om vårt filmteknikstöd för barn och unga

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen