Till startsidan

Läsglöd

Region Värmland erbjuder kostnadsfritt en ny kompetensutveckling inom läsfrämjande till lärare i grundskolan. Erbjudandet är begränsat till åtta skolor och ska ses som ett pilotprojekt för framtiden.

Fem barn med färglada böcker framfrö ansiktet.

Under hösten 2023 lät vi åtta professionella kulturutövare inspirera bibliotekspersonal till ny läsfrämjande metodik. Efter mycket positiva omdömen vill vi nu låta värmländska skolor också ta del av kulturskaparnas olika läsfrämjande metoder.

Vi erbjuder nu lärare i Värmland att pröva på någon av dessa metoder i syfte att stärka kompetensen och kunskapen inom läsfrämjande.

Processerna sker i workshopformat med ett första pass på cirka 3 timmar och ett uppföljande pass inom en månad på 2 timmar. Båda passen sker med samma tema och processledare och är riktade mot lärare och pedagogisk personal.

Arvode och reseersättning för kulturskaparen betalas av Region Värmland.

Först till kvarn

Observera! Vi har medel för åtta kostnadsfria kulturskapares besök på åtta skolor så det är först till kvarn som gäller och max en kulturskapare per kommun. Minst åtta lärare bör delta på sökande skola för att vara aktuell för besöket.

Så här går det till

  1. Välj en av våra kulturskapare som presenteras nedan.
  2. Kontakta Ricky Andreis för en förfrågan att boka en kulturskapare.
  3. Efter besked får ni sedan boka in er valda kulturskapare till två träffar.
  4. Två workshopar genomförs enligt plan ovan.
  5. Vi återkopplar med en enkät för att utröna om hur processen utfallit.
  6. Under början av 2025 tar vi beslut om eventuellt fortsatt inriktning kring läsfrämjande genom kulturskapare.

Kulturskaparna

Inom vilken konstart arbetar du?

– Jag arbetar som slöjdare och erbjuder kreativt bokbinderi med återbruksinslag.

På vilket sätt arbetar du läsfrämjande?

– Böcker som man själv har tillverkat sätter igång fantasin och kreativiteten, och man kan arbeta vidare med att både skriva och läsa varandras berättelser på ett lustfyllt sätt.

Vilken typ av metodik och eller övningar kommer deltagarna att få pröva på?

– Jag lär ut tre enklare japanska häftningstekniker under det första workshoptillfället, och en något mer avancerad fjärde teknik under det andra tillfället (longstitch). Alla tekniker lämpar sig väl att ta vidare ut i klasserna från mellanstadiet och uppåt.

– Tekniken som presenteras under det sista tillfället lämpar sig också väl att samarbeta omkring med till exempel slöjdlärare och fritidspersonal, då man kan utforma omslagen på olika sätt. Deltagarna får också med sig ett kompendium i pdf-format med steg-för-steg-instruktioner, så att man lätt kan referera och kopiera/dela vidare.

Hur många lärare (max antal) passar er process/ workshop för per tillfälle?

– Jag brukar ha grupper om 10–12 personer.

Vilka årskurser lämpar sig bäst för just din metodik?

– De tekniker jag lär ut under workshopen lämpar sig väl från mellanstadiet och uppåt.

Inom vilka konstarter arbetar du?

– Litteratur, läsande, skrivfrämjande.

På vilket sätt arbetar du läsfrämjande?

– Jag erbjuder en föreläsning om läsfrämjande metoder med fokus på olika åldersgrupper, anpassat efter beställarens önskemål. Det kommer handla om utmaningar och perspektiv på läsning, vad som krävs av oss vuxna och hur man kan agera.

– Det ingår även inslag av workshop och konkreta prova-på-övningar och så delar jag självklart med mig av mina egna tips och erfarenheter.

– Föreläsningen vänder sig till lärare och skolbibliotekarier som söker inspiration, handledning eller konkret genomförande av läs- och skrivfrämjande aktiviteter.

Vilken typ av metodik och eller övningar kommer deltagarna att få pröva på?

– Praktisk övning; skrivövningar med diskussion, reflektion i grupp.

Hur många lärare (max antal) passar er process/ workshop för per tillfälle?

– Cirka 15 personer.

Vilka årskurser lämpar sig bäst för just din metodik?

– F-klass – åk 9.

Inom vilka konstarter arbetar du?

– Dramatik, manusförfattande, ljuddrama och fritt skrivande (prosa/manus).

På vilket sätt arbetar du läsfrämjande?

– Genom att arbeta i gränslandet mellan talat och skrivet ord så inbjuder övningar och verksamhet att pröva att skriva - det talade, eller tala det skrivna. En mycket bra väg att utforska text, läsande och skrivande lekfullt och fördjupat. Passar även de som upplever ett initialt motstånd att läsa eller skriva.

Vilken typ av metodik eller övningar kommer deltagarna att få pröva på?

– Dramaturgi utifrån ett berättande perspektiv. Anpassas utifrån gruppen men kretsar kring berättande enskilt eller i grupp som manus eller monolog (kan vara novell). Skriva manus och läsa manus. Spela in text eller manus i poddformat.

Hur många lärare (max antal) passar er process/ workshop för per tillfälle

– Cirka 10–12.

Vilka årskurser lämpar sig bäst för just din metodik?

– Samtliga. Jag har arbetat med barn – äldre i samtliga åldrar och är van att anpassa workshops utifrån åldersgrupp.

Inom vilka konstarter arbetar du?

– Författare och skrivpedagog.

På vilket sätt arbetar du läsfrämjande?

– Läsande och skrivande hänger ihop, och genom att skriva och skapa egna berättelser kan man locka till att läsa. Genom att läsa och skriva utvecklar man både sin kunskap och fantasi samt sitt språk.

Vilken typ av metodik eller övningar kommer deltagarna att få pröva på?

– Flera korta skrivövningar, som även kan hänga ihop med att läsa, med fokus på det kreativa skrivandet. Till exempel flödesskrivning, men även mer styrda övningar utifrån bilder, ord, sinnen med mera. Även några längre skrivövningar samt samtal kring skrivande och läsande, med fokus på att i nästa steg kunna lära ut.

Hur många lärare (max antal) passar er process/ workshop för per tillfälle

– Runt 10–15, men fler går bra. Kan delas upp i mindre grupper om det behövs.

Vilka årskurser lämpar sig bäst för just din metodik?

– Alla går bra. Det går att anpassa.

Inom vilka konstarter arbetar du?

– Jag är musiker, riksspelman och låtskapare.

På vilket sätt arbetar du läsfrämjande?

– Inom läsfrämjande projekt arbetar jag med många olika typer av texter och instrument. För mig handlar det om att inspireras av texterna som omger oss och sedan själv börja skapa utifrån känslor och klanger. Jag tycker det är viktigt att deltagarna får prova själva.

Vilken typ av metodik eller övningar kommer deltagarna att få pröva på?

– Det behövs inga särskilda musikaliska förkunskaper, men vi kommer definitivt att musicera ihop på olika sätt.

Hur många lärare (max antal) passar er process/ workshop för per tillfälle

– Max 15.

Vilka årskurser lämpar sig bäst för just din metodik?

– Metodiken lämpar sig för alla åldrar. Eventuell åldersanpassning görs av pedagogen i ett senare steg till exempel genom val av texter eller grad av musikalisk utmaning.

Inom vilka konstarter arbetar du?

– Animerad film.

På vilket sätt arbetar du läsfrämjande?

– Animerad film är ett spännande sätt att arbeta med språket för de elever som är duktiga med ord och också för de som har ett begränsat ordförråd. Bilden säger så mycket! Detta skapar en glädje och inspirerar eleverna att prata och att lära sig nya ord. Barn kommunicerar hela tiden under arbetet, de pratar med varandra och med mig i varje moment.

– Jag arbetar också med dramatisering när det är dags att spela olika karaktärer och prata på olika sätt för att göra filmen spännande och rolig.

Vilken typ av metodik eller övningar kommer deltagarna att få pröva på?

– De kommer att lära sig att arbeta i grupp – två, tre eller fyra i varje grupp. Lärarna lär sig att ta olika roller i arbetet beroende på eget intresse. Några vill skriva, andra vill rita, animera eller skapa röster. Alla kan turas om att göra olika saker.

Hur många lärare (max antal) passar er process/ workshop för per tillfälle

– Jag arbetar med två animations ådor samtidigt och kan arbeta med två, tre eller fyra lärare i varje låda.

Vilka årskurser lämpar sig bäst för just din metodik?

– Jag har arbetat med alla åldrar inom skolan och det fungerar väldigt bra eftersom man kan arbeta med alla ämnen. Filmerna kan vara roliga eller allvarliga. Vi kan arbeta med känslor, händelser vi känner till, historiska berättelser men också göra en film om molekyler eller en skräckfilm!

Inom vilka konstarter arbetar du?

– Dans.

På vilket sätt arbetar du läsfrämjande?

– Genom workshopen Dansa en bok. En metod där dans och musik stimulerar till läs- och språkutveckling och eget skapande. Läsning och dans blandas och vi tolkar innehållet i en bok genom rörelse utifrån barnens kreativitet.

Vilken typ av metodik eller övningar kommer deltagarna att få pröva på?

– Vi dansar oss genom en bok, där vi utifrån text och bilder och vår egen fantasi skapar rörelse i stunden. Vi läser ett stycke eller mening ur boken, pratar om vad vi läst och sett på bilderna. Sedan väljer vi vad vi vill dansa i berättelsen. Det behövs ingen förkunskap i dans.

Hur många lärare (max antal) passar er process/ workshop för per tillfälle

– Max 20-25 personer beroende på lokal.

Vilka årskurser lämpar sig bäst för just din metodik?

– Årskurs F-3, men metoden och val av bok anpassas efter ålder och grupp.

Inom vilka konstarter arbetar du?

– Storytelling (muntligt, skriftligt och digitalt) genom film, spel, VR och illustrationer.

På vilket sätt arbetar du läsfrämjande?

– Med utgångspunkt i befintlig lokalhistoria/sagor eller sägner så arbetar vi inom Skildra för att lyfta och lära ut berättandet. Både berättarteknik liksom konsten att lyssna/läsa och inte minst hur och var man kan finna lokala berättelser.

Vilken typ av metodik eller övningar kommer deltagarna att få pröva på?

– Vårt upplägg kallar vi Konsten att berätta: En djupdykning i muntligt berättande, dess historia, former och praktiska övningar med verktyg som passar i klassrummet. Innehållet består av två eftermiddagstillfällen (ett seminarium och en berättarworkshop).

Hur många lärare (max antal) passar er process/ workshop för per tillfälle

– Åtta lärare.

Vilka årskurser lämpar sig bäst för just din metodik?

– Innehållet lämpar sig både för lågstadie-och mellanstadieelever.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?