Till startsidan

Process och visualisering för att skapa samsyn

Sjukfrånvaron är hög hos många arbetsgivare och psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken, en av de mest utsatta yrkesgrupperna finns inom vård och omsorg.

Därför arbetade vi i Säffle med hemtjänsten och undersköterskans arbetsmiljö. I förarbetet uttrycktes att de hade problem med samvets- och teknikstress men senare i processen framkom en avsevärt mer komplex bild. En undersköterska säger:

”Det blir ingen kålpudding mer för jag kan inte stanna längre än en halvtimme.”

Undersköterskans vardag är komplex

Inledningsvis i projektet gjordes observationer, intervjuer, kartläggningar samt dagböcker och med vårdpersonal, brukare och berörda intressenter. En brukare säger:

”Jag oroar mig för är att personalen sliter ut sig. De har så många uppgifter på en dag.”

Utifrån undersökandet framkom vilka områden som undersköterskan tycker är viktigast att jobba med när det gäller sin arbetsmiljö. Men det uppenbarades också en komplex bild av undersköterskans vardag där många olika aktörer påverkar dennes arbetsmiljö. En sjuksköterska säger:

”Ju fler delegeringar de får desto mindre ansvar vill de ha.”

Figur med undersköterska i mitten. Omgiven av olika påverkansfaktorer. 

Visualisering av aktörer som interagerar med undersköterskan och påverkar arbetsmiljön.

I figurens mitt finns undersköterskan eller vårdbiträdet. Hen är omgiven av faktorer som sömn, kollegor, schema, luft i schema, ansvar. Men också av aktörer som sjuksköterska, chef, brukare, anhörig, biståndshandläggare, samordnare, vikarier, arbetsterapeut, fysioterapeut och hjälpmedelstekniker.

Visualisering synliggjorde situationen

För att tydliggöra denna komplexa bild något, visualiserades den genom att sätta undersköterskan och dennes prioriterade område i mitten och runt om de aktörer och personer som den interagerar med dagligen. För att skapa ytterligare kunskap intervjuades aktörer och personer som befann sig i den yttre cirkeln för att få med deras perspektiv. En delprojektledare säger:

”I visualiseringen framkommer egentligen inget man inte redan visste, men det blev ett verktyg för att synliggöra och skapa samsyn i en komplex verklighet och inte minst behålla undersköterskans perspektiv. ”

Fortsättningsvis försöktes det skapas engagemang hos undersköterskornas chefer och få deras hjälp att prioritera när vi borrade oss längre ner i förståelsen om undersköterskornas arbetsmiljö. Visualiseringen användes för att lyfta in undersköterskan i rummet även då denne inte var där – ett nytt och viktigt verktyg för att inte missa några perspektiv. En chef säger:

"Vi kanske ska prata mer om förväntningar och klargöra vad rollen är i dag?”

Med hjälp av tjänstedesign och visualisering har ett nytt och viktigt arbetssätt påbörjats i Säffle där en viktig förutsättning är att chefer avsätter tid, är delaktiga och nyfikna. Det är ett arbetssätt man måste tränas i för att förstå där många olika delar bildar en helhet. Man kan inte bara vara med vid ett tillfälle och sen vara färdig. En chef säger:

”Det handlar mycket om att skapa relationer och bygga tillit tillsammans med medarbetarna.”

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?