Till startsidan

Den förändrade yrkesrollen

Vi har sett att yrkesroller förändras i takt med samhällsförändringar och organisationers och kunders eller brukares behov.

Här behöver yrkesrollerna involveras mer för att forma nya arbetsroller, uppdrag och rutiner, men också för att stärka kompetensförsörjningen, att bibehålla och attrahera personal.

Det vi har sett är att:

  • Färre vård- och omsorgsmedarbetare ska ta hand om fler äldre invånare.
  • Kunder/brukare/patienter har nya behov än tidigare.
  • Ökade krav på kvalitet i verksamheter (dokumentation och digitalisering) skapar samvets- eller teknikstress hos medarbetare där upplevelsen är att det tar tid från att skapa värde för dem de är till för.
  • Nya medarbetare och yngre generationer har liksom äldre ett ”kall” till yrket att ta hand om andra människor.
  • Medarbetare känner sig inte sedda och lyssnade på – man involveras inte i att fånga behov och skapa lösningar.
  • Utveckling sker i silos – man ser inte hela bilden att förändringar inom en yrkesroll eller verksamhet påverkar andra.
  • Det krävs ny ledning och styrning om vi ska arbeta på nya sätt (ett närvarande, tillitsfullt ledarskap som involverar medarbetare, målsökande istället för målstyrande/NPM, mod att testa etcetera).

Detta skapar dålig arbetsmiljö, hög sjukfrånvaro och leder till att många flyr yrket. Vi ser en stor omsättning av medarbetare och chefer. Arbetsgivarna riskerar att inte bli attraktiva, de får svårt med kompetensförsörjningen.

Här behövs mer arbete göras, vi har synliggjort området och testat en del samskapande aktiviteter utifrån en helhetsförståelse.

Erfarenheter från Experio Worklab-projektet

I exemplen nedan kan ni ta del av hur vi har arbetat med olika arbetsgrupper för att ta till vara på medarbetarnas profession och erfarenhetsbaserade expertis och på detta sätt synliggöra verksamhetens gemensamma bild.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?