Till startsidan

Delaktighet i arbetsmiljöarbetet

En grundprincip i tjänstedesign handlar om att involvera deltagare tidigt och löpande genom hela processen.

Forskning inom arbetsmiljö har identifierat åtta friskfaktorer, varav en handlar om delaktighet och inflytande. Hur kan en organisation skapa förutsättningar för att ge medarbetare inflytande över sin arbetssituation? Hur gör vi medarbetarna delaktiga i verksamhetsutvecklingen?

I detta temaområde vill vi genom exempel belysa vad vi har sett och gjort när vi, på ett strukturellt sätt, har arbetat med att öka medarbetarnas delaktighet och inflytande.

Vi ser i resultatet att medarbetare som deltagit i projektet i högre grad upplever:

  • En god arbetsmiljö.
  • Att man har inflytande över sin arbetssituation.
  • Att de känner sig sedda och lyssnade på.
  • Att de involveras i att prioritera områden och sätta
    agendan för arbetsmiljön.
  • Att deras chef har bättre förståelse för deras arbetssituation.

I denna film presenteras flera av de områden vi har arbetat med inom temat Delaktighet i arbetsmiljöarbetet.

Erfarenheter från Experio Worklab-projektet

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?