Till startsidan

Chefers förutsättningar

En grundprincip i tjänstedesign handlar om att involvera deltagare tidigt och löpande genom hela processen, för att uppnå detta på en arbetsplats är chefens roll central.

De flesta chefer strävar efter att deras arbetsplats ska genomsyras av arbetsglädje. Men vi har sett att:

  • Arbetstempot i vardagen är hög.
  • Chefer har många arbetsuppgifter på sin agenda och har ofta många medarbetare per chef.
  • Det finns även en kultur där chefer förväntas leverera snabba svar och lösningar på problem.
  • Det finns också en osäkerhet i att involvera medarbetare i utvecklingsarbeten, dels för att de saknar verktyg, dels för att de inte vet hur de ska hantera orimliga förväntningar och önskelistor – det blir lättare att fråga efter en lösning istället för att undersöka grundläggande behov.
  • Det krävs en stödjande kultur och konkreta verktyg i alla led.

Involveringen gör att det skapas ett gemensamt ägande, kunskap och lärande. Något som också ökar handlingsutrymmet hos medarbetare och chef att se vad man själv kan göra för att hitta lösningar till ett problem. Allas kompetenser tas tillvara och lösningar kan medvetet utformas utifrån användares och verksamhetens behov.

Erfarenheter från Experio Worklab-projektet

I detta temaområde vill vi belysa genom exempel vad vi har sett och gjort när vi har jobbat med att strukturellt öka chefers förutsättningar att involvera sina medarbetare.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?