Till startsidan
Till startsidan
Start / Utbildning och kompetensutveckling / Experio worklab / Så här gjorde vi - inspirationsmaterial / Teknik utifrån användares och verksamhetens behov

Teknik utifrån användares och verksamhetens behov

IT-stöd påverkar vår arbetsmiljö men hur kan vi påverka IT-stöden? Det var en fråga som vi ville utforska inom Experio WorkLab.

När ett IT-stöd tas in i en verksamhet sker det för att något behöver lösas. IT-stödet svarar mot en utmaning, ett behov eller ett problem som en verksamhet står inför. Det vi kanske inte alltid tänker på är att nya IT-stöd förändrar förutsättningarna på arbetsplatsen bortom det de var tänkta att hantera. Kanske blir IT-stödet just det där stödet det var tänkt att bli men inte sällan uppstår också nya utmaningar. Oavsett om det är ett lyckat införande eller inte så blir verksamhetens arbetsmiljö påverkad på något sätt.

Utforska utmaningar med nya digitala stödsystem

Inom ramen för Experio WorkLab ville vi utforska utmaningarna inom den digitala arbetsmiljön men också hur digitala stöd kommer in i en verksamhet. Vi hörde återkommande uttryck som: ”Inte ett digitalt system till!” eller ”…det är många olika system som inte är kompatibla i vår verksamhet…”eller ”…jag får stresspåslag av att behöva lära mig ny teknik…”.

Vi ville därför undersöka hur medarbetarna kan ges större inflytande över vilka digitala system som lyfts in i deras arbetsmiljö. Alltså hur medarbetare kan bli medskapare av det som bokstavligt talat sätts i händerna på dem på arbetsplatsen. Vilka möjligheter finns det för medarbetare att kunna påverka de digitala systemen?

Jävla skitsystem, tjänstedesign och digital arbetsmiljö

I den här filmen får vi lyssna till UX-strategen Jonas Söderström som på ett tankeväckande och inspirerande sätt ger perspektiv på arbetsmiljöfrågan samtidigt som han sätter in den i ett designsammanhang. Vi får en guidning i designens och innovationens betydelse för vår fysiska och digitala arbetsmiljö. Från Stockholms stadshus och Nobelfesten, via SAS kaffekanna och vidare till den nu mera tysta operationssalen.

Erfarenheter från Experio Worklab-projektet

Här kan ni hitta tre filmer som i olika delar beskriver vårt lärande och våra erfarenheter från projektet. Det är vår förhoppning att filmerna både ska inspirera och sprida våra lärdomar vidare och att ni ska vilja ta steg i riktning mot ett mer användar- och medarbetarinkluderande förhållningssätt i framtida IT-systeminföranden. Tjänstedesignmetodik ger oss flera nycklar för ett sådant arbetssätt.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats