Till startsidan
Start / Hälsa & vård / Nya CSK / Mottagningshuset

Mottagningshuset

I Mottagningshuset kommer enheter med dagvård och öppenvård att finnas, det vill säga enheter med många mottagningsbesök. Huset är det första av de nya, permanenta hus som uppförs inom Nya CSK.

Visualisering av Mottagningshuset, en ny sjukhusbyggnad på Centralsjukhuset i Karlstad.

Mottagningshuset

  • Cirka 14 000 kvm på 8 våningsplan
  • 40 procent lägre klimatberäkning än medelvärdet för sjukhusbyggnader
  • Första sjukhusbyggnaden i Sverige som byggs med trästomme
  • Fasaden byggs av 200 000 återbrukade tegelstenar
  • Byggstart 2024 - inflyttningsklart 2027

Dagvård och öppenvård

Mottagningshuset får sex våningar med dagvård och öppenvård plus fläktrumsvåning och källare - totalt cirka 14 000 kvadratmeter. Kliniskt träningscentrum, gynmottagnin, reumatologimottagning och barn- och ungdomsmedicin är några av de verksamheter som kommer att finnas här.

För tillfälliga behov

Under byggtiden kommer Mottagningshuset också att användas för att inrymma enheter som behöver tillfälliga lokaler på grund av renovering av befintliga sjukhusbyggnader. Av denna anledning är Mottagningshuset det första huset som kommer att byggas.

Hållbart

Nya CSK ska vara klimatsmart, robust och resurseffektivt för att nå våra hållbarhetsmål. Att återbruka byggnadsmaterial, satsa på resurseffektiva energisystem och utforma lokaler och miljöer så att de främjar hälsan för patienter, personal och besökare är exempel på hur vi bygger hållbart.

Trästomme - Mottagningshuset blir Sveriges första sjukvårdsbyggnad som har trästomme. Värmland vill vara en ledande region inom skoglig bioekonomi där trä används som det dominerande materialet i byggindustrin.

Återbrukat tegel - Fasaden byggs av 200 000 återbrukade tegelstenar.

Brandskydd

Frågan om brandskydd i relation till trästomme har utretts ordentligt. Delar av de bärande konstruktionerna för huset ska uppföras i korslimmat trä. Trädelar omfattar bjälklag och pelare i 5 plan av 7. Många andra konstruktioner i byggnaden utförs i stål och betong och brandskyddssystemet är utformat som en helhet för att möta utmaningarna med bärande träkonstruktioner.

De bärande träkonstruktionerna kommer att förses med många lager av obrännbara värmeisolerande brandskyddsskivor och inget bärande trä i stommen kommer att vara exponerat för en brand.

Byggnaden i övrigt kommer att förses med automatiskt vattensprinklersystem och med ett automatiskt brand- och utrymningslarm.

Tidplan

Byggstart planerad i mars 2024 och huset beräknas vara inflyttningsklart 2027.

Om Nya CSK
Om Nya CSKÖvergripande information om projektet Nya CSK.
Västra paviljongen
Västra paviljongenEn temporär byggnad och en förutsättning för att kunna bygga nya permanenta hus.
Ombyggnationer
OmbyggnationerDet byggs inte bara nytt, delar av det befintliga beståndet kommer renoveras.
Akuthuset
AkuthusetHär samlas vård av akut karaktär som kräver omedelbara insatser.
TFC och p-hus
TFC och p-husEn tekniskförsörjningscentral samt ett p-hus kommer byggas.
Entréhuset (Etapp 2)
Entréhuset (Etapp 2)I Entréhuset placeras verksamheter med många och korta patientbesök.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?