Till startsidan
Start / Hälsa & vård / Nya CSK / Mottagningshuset

Mottagningshuset

Byggnad där enheter med många och korta patientbesök placeras, som är det första av de nya, permanenta hus som uppförs. Under tiden resten av Nya CSK byggs kommer Mottagningshuset användas som evakueringsbyggnad för verksamheter som behöver tillfälliga lokaler i väntan på nybyggnation.

Mottagningshuset

  • 12 000 kvm
  • 8 våningsplan
  • Första sjukhusbyggnaden i Sverige som byggs med trästomme
  • Byggstart 2024

I Mottagningshuset kommer enheter med dagvård och öppenvård att finnas, det vill säga enheter med många mottagningsbesök där husets placering nära entrén underlättar för patienternas förflyttningar inne på sjukhuset.

Under byggtiden kommer Mottagningshuset också att användas för att inrymma enheter som behöver tillfälliga lokaler på grund av renovering på befintliga sjukhuset. Av denna anledning är Mottagningshuset det första huset som kommer att byggas.

Mottagningshuset blir Sveriges första sjukvårdsbyggnad som har trästomme. Värmland vill vara en ledande region inom skoglig bioekonomi där trä används som det dominerande materialet i byggindustrin.

Frågan om brandskydd i relation till trästomme har utretts ordentligt. Delar av de bärande konstruktionerna för huset ska uppföras i korslimmat trä. Trädelar omfattar bjälklag och pelare i 5 plan av 7. Många andra konstruktioner i byggnaden utförs i stål och betong och brandskyddssystemet är utformat som en helhet för att möta utmaningarna med bärande träkonstruktioner.

Dimensioneringen av brandskyddet av stommen följer kravnivåerna i alla gällande regelverk. De bärande träkonstruktionerna kommer att förses med många lager av obrännbara värmeisolerande brandskyddsskivor. Bjälklagen kommer att vara inklädda med brandskyddande skivmaterial på undersidan och med en pågjutning av obrännbar betong på ovansidan. Inget bärande trä i stommen kommer att vara exponerat för en brand.

Byggnaden i övrigt kommer att förses med automatiskt vattensprinklersystem och med ett automatiskt brand- och utrymningslarm.

Tidplan

Byggstart 2024 och beräknas vara klart 2027.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?