Till startsidan
Start / Hälsa & vård / Nya CSK / Om Nya CSK

Om Nya CSK – satsningen på att utveckla framtidens Centralsjukhus i Karlstad

Arbetet med att bygga om Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) har startat. Vi skapar rum för framtidens vård och för alla i Värmland – i dag och i morgon.

Centralsjukhuset består av byggnader som i flera fall är mer än hundra år gamla, som varken är anpassade för modern vård eller möjliga att renovera upp.

När vi gör om Centralsjukhuset bygger vi för mötet med dagens och morgondagens patient, för effektiva arbetssätt och en hållbar hälso- och sjukvård.

Videon ovan visar hur Centralsjukhuset i Karlstad kommer att förändras – vad vi ska bygga och var på Centralsjukhusets område.

Varför och hur nya lokaler skapas för framtidens värmländska vård

Ett nytt Centralsjukhus är en förutsättning för modern hälso- och sjukvård
Dagens Centralsjukhus är föråldrat. Många lokaler är inte anpassade för modern teknik eller moderna arbetssätt.

Vårdens behov styr utformningen av Nya CSK
Vårdens arbetssätt avgör hur Nya CSK byggs, inte tvärtom. Det garanterar ett ändamålsenligt sjukhus där högkvalitativ vård kan bedrivas på lång sikt.

Nya CSK skapas för framtidens Värmland
Flexibla och anpassningsbara lokaler ger ett sjukhus som kan förändras med vårdens utveckling. Lokaler dimensioneras för kommande vårdbehov, till exempel en större akutmottagning.

Patienten i fokus
Nya CSK är en satsning på att framtidssäkra den värmländska vården, och stärker därför hela länet. Sjukhuset designas för att utgå från patientens resa genom vården – det ska därför vara lättillgängligt och logiskt.

Nya CSK ska vara hållbart
Hållbara materialval, resurseffektivitet och bejakande arbets- och läkemiljö ska genomsyra framtidens sjukhus.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?