Till startsidan

Jobba med oss på medicinkliniken

Vi förser den värmländska befolkningen med både akut och planerad internmedicinsk hälso- och sjukvård. Vi tar hand om patienter med olika sjukdomar och patienter som kommer till akutmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad.

Läkare med stetoskop och patient.

Vårt uppdrag är allmän internmedicin (i samverkan med sjukhusen i Arvika och Torsby), specialiserad vård inom endokrinologi och diabetes, gastroenterologi, hematologi, geriatrik/psykogeriatrik, lungsjukdomar och reumatiska sjukdomar. Samt akut/- jourläkaruppdraget för specialiserad vård inom internmedicin, specialiteterna ovan, kardiologi, neurologi, njurmedicin och infektionssjukdomar. Jourläkaruppdraget gäller för hela klinikens uppdrag eller delar av.

Vårdavdelningar

Här vårdar vi äldre multisjuka och patienter med reumatologiska sjukdomar. Våra patienter kommer till oss via akutmottagningen, annan vårdavdelning eller mottagning inom regionen alternativt som direktinläggning från vårdcentral.

Vi arbetar tvärprofessionellt och teambaserat, runt och tillsammans med den äldre patienten enligt Comprehensive Geriatric Assessment (CGA).

Här finns två specialiteter på samma vårdavdelning - internmedicin och gastroenterologi.

Våra medarbetare är fördelade på sjuksköterskor, undersköterskor och undersköterskor med rehabiliteringsansvar. Vi arbetar i team kring patienterna. Varje team består av en sjuksköterska och två undersköterskor som har ansvar för sex patienter. Vi är positiva till utveckling och är en klinisk utbildningsavdelning tillsammans med Karlstads universitet där vi använder oss av peer learning i handledning och tar kontinuerligt emot studenter.

På vårdavdelning 58 H vårdas patienter med hematologiska sjukdomar, vilket innebär sjukdomar i blod och benmärg, bland annat cancersjukdomar så som leukemi och myelom. Många av våra patienter har påverkan på immunförsvaret och därför innebär vårt arbete i stor utsträckning att arbeta med infektionsförebyggande och behandlande åtgärder.

Hos oss utredes, behandlas och följs patienterna upp inom både öppen- och slutenvård. Vi har ett nära samarbete med den hematologiska mottagningen som ligger i anslutning till avdelningen.

Vi strävar efter att vara en stimulerande arbetsplats med varierande arbetsuppgifter. Vi arbetar för att skapa en positiv och lärande miljö där utveckling och framåtanda ska vara ledande ord. Vår målsättning är att vi ska dela med oss av kunskaper till varandra och ha ett tillåtande klimat där vi kan ställa frågor.

Mottagningar

Här har vi samlat specialistresurser i endokrinologi (läran om hormonella sjukdomar) och diabetesvård. Vår verksamhet består av öppenvårdsmottagning för vuxna patienter med diabetes och andra endokrina sjukdomar, bentäthetsmätning, dagsjukvård, dietistmottagning, diabetesfotmottagning samt multidisciplinär diabetesfotmottagning.

EDC-konsult: Vi har ett slutenvårdsteam där läkare, diabetessjuksköterska och dietist träffar patienter som är inneliggande på vårdavdelning.

Osteoporosutredning i form av bentäthetsmätning av ländrygg, höft och ryggrad genomförs hos oss.

Vi utreder och behandlar patienter med besvär från luftvägarna som exempelvis astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kronisk andningssvikt och lungcancer. Vi utför allergivaccination mot pollen, pälsdjur, bi och geting.

Andningsteamet, som är en del av lungmottagningen, ansvarar för patienter som har behov av ventilatorstöd eller hostmaskin i hemmet. Vi har dagvårdsverksamhet där vi utför olika undersökningar av lungorna så som bronkoskopier. På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut och vårdadministratör i team.

Vi utreder och behandlar patienter med sjukdomar i mag-tarmkanalen samt leversjukdomar. Vi har dagvårdsverksamhet där vi utför sigmodeoskopier och behandlar patienter med leversjukdomar och inflammatoriska tarmsjukdomar

Här utreds patienter med en kognitiv nedsättning ofta i form av en minnesnedsättning. Före besöket på minnesmottagningen ska en basal demensutredning utförts, oftast görs denna på vårdcentral. På minnesmottagningen följs också patienter med ovanligare demenssjukdomar.

Vi utreder och behandlar patienter med reumatiska sjukdomar, bland annat ledgångsreumatism så kallad reumatoid artrit (RA). Vanliga besvär vid reumatoid artrit är att man får ont i lederna, de svullnar blir ömma och kanske stela. Vi behandlar även andra inflammatoriska sjukdomar som drabbar andra organ än leder.

Vi har dagvårdsverksamhet för våra patienter med infusionsbehandling.

Vi är en del av medicinkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad. På
mottagningen tar vi hand om vuxna patienter i Värmland som har en hematologisk sjukdom.

Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterska. Vi har även samarbete med exempelvis kurator, dietist, fysioterapeut och arbetsterapeut utefter patientens behov. Vi har vidare även kontaktsjuksköterska som är extra tillgänglig för patienter med cancerdiagnos.

Till vår dagvård kommer patienter för behandlingar med bland annat antitumorala läkemedel och blodtransfusioner. Till vår mottagning kommer patienterna till läkare på nybesök och återbesök eller till sjuksköterska på återbesök för sina hematologiska sjukdomar. På mottagningsbesöken tas bland annat prov från benmärgen som bland annat kan användas för att ställa diagnos och följa upp sjukdomar i benmärgen. Vi har även telefonrådgivning till sjuksköterska för de patienter som följs hos oss.

Vi är en arbetsplats med en bra sammanhållning och ett gott samarbete, något vi anser vara en avgörande faktor för att kunna bedriva god vård.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177.se finns kontaktuppgifter och öppettider till vården. Många ärenden kan du göra genom din mottagnings e-tjänster.

Din guide till vården i Värmland (1177.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?