Till startsidan
Start / Jobb, utbildning & forskning / Jobba med oss / Våra förmåner / Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser

En god arbetsmiljö ger bättre trivsel, lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning.

Region Värmland arbetar aktivt med att utveckla det hälsofrämjande arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Vi vill skapa de bästa förutsättningar för medarbetarnas välbefinnande och hälsa. 

Detta är ett led i strävan att skapa attraktiva arbetsplatser där landstingets medarbetare både kan må bra och lyckas väl i sitt arbete. Region Värmland ansluter oss till uppfattningen att hälsofrämjande arbete kan bidra till minskad risk för medarbetarna att drabbas av sjukdom och stress.

Vi vill minska sjukskrivningarna och öka välbefinnandet och engagemanget i arbetet. I detta arbete kan även våra medarbetare vara goda förebilder för våra patienter i hälsofrågorna. Medarbetarna är en viktig del i en framgångsrik verksamhetsutveckling, för invånarnas bästa. Målet är att hela Region Värmland är certifierat som hälsofrämjande arbetsplats år 2021.

En hälsofrämjande arbetsplats kännetecknas av att:

  • Alla medarbetare och chefer har kunskap om vilka faktorer som bidrar till en hälsofrämjande arbetsplats.
  • Förhållningssättet är salutogent (hälsofrämjande) och utvecklingsvänligt med fokus på det friska.
  • Kunskaperna om det salutogena (hälsofrämjande) förhållninssättet tillämpas i verklighetsutvecklingen.
  • Värdegrundsfrågor och levnadsvanor har en given plats.

Det finns tre olika men kompletterande sätt att arbeta med hälsa: rehabiliterande, förebyggande och främjande. Vi fokuserar på vad vi kan göra inom den renodlat hälsofrämjande (salutogena) sfären.

Vi erbjuder chefer och skyddsombud en skräddarsydd arbetsmiljöutbildning. 

Medarbetarundersökning varje år

Region Värmland genomför varje år en medarbetarundersökning. Syftet med undersökningen är att följa upp hur medarbetarna upplever arbetsmiljön på sin arbetsplats.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?