Till startsidan

Specialistläkare inom psykiatri

Våra läkare, specialister i psykiatri, har en viktig roll i utvecklingen av framtidens psykiatri i Värmland. Vi inom psykiatrin finns till för att ge en god och nära vård till värmlänningar med behov av specialistvård för sina psykiska problem.

Vårdpersonal på huk framför barn och förälder i korridor.

Den psykiatriska specialistvården i Värmland bedrivs inom fyra olika verksamhetsområden:

  • Barn- och ungdomspsykiatri
  • Psykiatrisk öppenvård
  • Psykiatrisk slutenvård
  • Rättspsykiatri

Behoven av vård förändras och för att möta dessa behov måste hälso- och sjukvården utvecklas. Därför samarbetar specialistpsykiatrin med nära vårdgrannar, såväl som med kommunerna i Värmland för att skapa en sömlös nära vård.

God och nära vård och ett bra bemötande

De lokala psykiatriska mottagningarna för vuxna finns utspridda över hela Värmland och vi jobbar med digitala och med mobila arbetssätt, för att erbjuda en nära vård. Det finns också en närhet på alla enheter inom psykiatrin, man känner varandra och möten blir personliga, både med patienterna och kollegorna. När det gäller bemötande får vi toppbetyg av dem som besöker psykiatrin. Värmlänningar har inte bara en trevlig dialekt - vi är trevliga också!

När det gäller vårdkvalitet och välfungerande patientflöden försöker vi hela tiden bli bättre. Vi strävar efter att öka kvaliteten på både bedömningar och vård, genom att använda kunskapsstöd. Vi vill att vården ska vara jämlik, samtidigt som den utgår från patientens behov och förutsättningar.

Inom rättspsykiatrin, liksom inom heldygnsvård för vuxna och barn, pågår ett aktivt utvecklingsarbete för att erbjuda en trygg och säker vårdmiljö, med hög kvalitet på både vård och omvårdnadsinsatser.

Vi arbetar tillsammans

Satsningar på stegvis vård pågår i Region Värmland, med målet att kunna ge god och nära vård, utan väntan, på rätt vårdnivå. Vi förstår vikten av välfungerande samarbete med vårdgrannar och kommuner och vi jobbar med ständiga förbättringar för att uppnå en sömlös vård.

I allt utvecklingsarbete inom vården har läkare en nyckelroll, med den särskilda medicinska kompetens som professionen besitter. Läkares kompetens behövs inte bara i patientarbetet utan också inom uppdrag gällande ledning och styrning.

Andrea och hennes familj bor nära naturen, på en plats som är magiskt vacker. Hon beskriver hur de alltid känt sig välkomna, både av ortsbefolkningen och av Region Värmland.

Växa och utvecklas

Vi vet hur viktigt det är att ha kollegor, både för kunskapsutbyte och gemenskap. Därför bjuder vi in läkare från alla ingående psykiatriska specialiteter till digitala möten, en eftermiddag, 10 gånger per år. Programmet anpassas efter önskemål från läkargruppen, men innehåller ofta information om nya rön, studier, rutiner och riktlinjer, information om pågående arbete inom kunskapsstyrning, föreläsningar inom aktuella områden, diskussion kring patientfall och Lex Maria ärenden, med mera. Vid mötena finns utrymme finns alltid för frågor och utbyte av tankar, reflektioner och idéer.

Framtidens psykiatriker

Alla ST-läkare har en utsedd handledare och en ST-överenskommelse vid start av sin ST. Läkaren utformar tillsammans med handledaren, enhetschefen och studierektorn sin individuella utbildningsplan för hur lärandemål ska uppnås genom deltagande i kurser och kliniska placeringar. Uppföljning av utbildningsplanen sker regelbundet och revideringar görs vid behov.

Målet är att ST-läkarna ska få rätt stöd för att växa i sin yrkesroll och känna sig kompetenta och trygga i sin roll som psykiatriker när utbildningen är klar.

ST läkare inom vuxenpsykiatrin är anställda i en egen enhet, med enhetschef som arbetar nära ST studierektor. Det innebär att ST-läkarna har egna utbildningseftermiddagar och APT där frågor som berör just dem kan lyftas. ST-läkarna kan även vara med på APT på den arbetsplats de har sin placering.

Den psykiatriska specialistvården i Värmland

  • Barn och ungdomspsykiatrin i Värmland är centraliserad till BUP i Karlstad där även en nyöppnad vårdavdelningen är belägen.
  • Psykiatriska öppenvård erbjuds idag vid lokala allmänpsykiatriska mottagningar i Karlstad, Kristinehamn, Hagfors, Torsby, Arvika och Säffle samt vid de specialiserade mottagningarna som tar emot patienter från hela länet.
  • De specialiserade mottagningarna är centrum för emotionell instabilitet, centrum för ätstörning, centrum för traumatisk stress, LARO-mottagningen samt neuropsykiatriska mottagningen.
  • Den psykiatriska heldygnsvården för vuxna bedrivs i Psykiatrihuset på Centralsjukhuset i Karlstad, där länets psykiatriska akutmottagning också är lokaliserad.
  • I Kristinehamn finns rättspsykiatrin där patienter kan få sin vård på vårdavdelningar eller inom öppen rättspsykiatrisk vård.

Mer information om våra verksamheter.

Collage med bilder.

Några av våra förmåner

Inom Region Värmland har vi ett viktigt uppdrag. Vi är till för att alla i Värmland ska må bra. Därför tar vi som arbetsgivare hand om dig.

Ta del av några av våra förmåner.

Kanot på en sjö med skog bakom.

Nyfiken på att veta mer om Värmland?

Värmland bjuder på ett skönare liv i en levande region, fylld av berättelser, brusande skog och vilda och vackra naturupplevelser. Här finns nya tankar, kreativitet, ett internationellt och konkurrenskraftigt näringsliv, utmanande kultur och ett betydelsefullt universitet med nyfiken forskning i solstaden Karlstad. Varmt välkommen till en plats som vill och vågar sikta högt mot framtiden!

Läs mer om Värmland (varmland.se)

Ny i Värmland

Om du flyttar till Värmland från annan del i Sverige eller från ett annat land kan vi hjälpa dig och din familj med kontakter för boende, arbetsförmedling, skola och barnomsorg med mera genom företaget Ny i Värmland.

Ny i Värmland (nyivarmland.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?