Till startsidan

Om klinisk forskning

Information om hur Region Värmland arbetar med och organiserar sin kliniska forskning.

DNA

Vision är livskvalitet i världsklass

Region Värmlands vision är livskvalitet i världsklass för medborgarna. Klinisk forskning är en förutsättning för att ny kunskap ska genereras och att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård.

Klinisk forskning är länken mellan laboratoriet och patienten – de kliniska forskarnas arbete är garantin för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen.

Forskning som kommer patienter till gagn

Den typiske forskaren inom Region Värmland är en inom vården verksam person som på del av sin arbetstid bedriver forskning, ofta baserad på patienter forskaren möter i sin vardag.

Det är en verksamhet som hämtar sin inspiration från patienterna och vars nytta direkt kommer patienterna till gagn. Regionanknuten forskning är också reglerad i hälso- och sjukvårdslagen.

Riktlinje

Region Värmlands riktlinje tydliggör hur forskning och evidens ska utgöra en integrerad del av Värmlands hälso- och sjukvård.

Riktlinje för forskning Grundläggande principer (pdf) Pdf, 155 kB.

Centrum för klinisk forskning erbjuder en stimulerande miljö där du som forskare har möjlighet att utbyta idéer med forskningsintresserade och möta andra med lång erfarenhet av forskning.

Hos oss får du stöd i form av: 

  • Handledning
  • Kurser i forskningsmetodik
  • Finansiering
  • Aktiv seminarieverksamhet
  • Statistiker
  • Projektplatser och datorer med statistikprogram 

Definitionen för klinisk forskning

Ur rapporten "Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården":

"Klinisk forskning är sådan forskning som förutsätter vårdens struktur och resurser. Syftet är att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten - de kliniska forskarnas arbete är garantin för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen."

Läs rapporten Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården (SOU 2009:43) (regeringen.se).

Enheten Centrum för klinisk forskning:

Enheten ger stöd till hälso- och sjukvårdsorganisationens vetenskapliga utveckling och kompetens genom att stimulera, initiera och stödja forskning inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård och folkhälsovetenskaplig forskning.

Vidare ges stöd och handledning för vetenskapliga projekt som drivs av medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Värmland samt utbildningar och seminarier inom exempelvis vetenskaplig metodik, vetenskaplig presentation, regelverk inom forskning och att leda kunskapsbaserad vård, med mera.

Inom Centrum för klinisk forskning finns stöd till organisationen med att producera Health Technology Assessment (HTA)-rapporter och Folkhälsoepidemologiska rapporter samt forskning inom området.

Enheten Forskningsstöd kliniska studier:

Enheten ger genomförandestöd till forskare/forskning inom såväl akademiska som industriinducerade projekt samt mottar och vidarebefordrar förfrågningar till verksamheter om medverkan i forskningsprojekt. Praktiskt stöd i projekt ges i form av hjälp med provtagning, enkäter, datahantering med mera.

Till enheten hör också regionens biobanksansvariga och biobanksamordnare. Även regionens projektdatabas, där alla forskningsprojekt som finns inom regionen ska registreras, hanteras inom enheten.

Verksamhetsberättelse för Centrum för klinisk forskning och utbildning

Den kliniska forskningen i Region Värmland är organiserad inom Centrum för klinisk forskning och utbildning, CKFU. Här kan du ta del av vår verksamhetsberättelse där vi på djupet beskriver vår verksamhet och vad som har gjorts under året:

Kontakt

Adress

Centrum för klinisk forskning och utbildning (Centre for Clinical Research and Education)

Besöksadress:
Älvgatan 49, plan 3
Hus 73 - "gamla spinneriet"
Karlstad

Postadress:
Centrum för klinisk forskning
Region Värmland
Hus 73, plan 3
651 85 Karlstad

Birgitta Sigvant

Birgitta Sigvant

Forsknings- och utbildningschef
Birgitta.Sigvant@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 50 67

Helen Wadensjö

Helen Wadensjö

Enhetschef Centrum för klinisk forskning
helen.wadensjo@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 55 09

Ingela Marklund

Ingela Marklund

Enhetschef Forskningsstöd kliniska studier
ingela.marklund@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 42 16

Pia Hird Lundgren

Pia Hird Lundberg

Administrativ samordnare
pia.hirdlundberg@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 70 75

Margareta Eriksson

Biomedicinsk analytiker
margareta.m.eriksson@regionvarmland.se
Telefon: 010-839 11 96

Brynjar Fure

Överläkare
brynjar.fure@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 80 13

Maria Unenge Hallerbäck

Överläkare
maria.unenge.hallerback@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 71 30

Anna Joelsson

Anna Joelsson

Forskningssjuksköterska
anna.joelsson@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 54 29

Maria Klässbo

Forskningsledare
maria.klassbo@regionvarmland.se
Telefon: 010-838 12 17

Anu Molarius

Jakob Skov

Överläkare
jakob.skov@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 80 19

Maria Stålhammar

HTA-ansvarig
maria.stalhammar@regionvarmland.se
Telefon: 010-839 16 33

Sofia Skröder

Sofia Skröder

Forsknings-BMA
sofia.skroder@regionvarmland.se
Telefonnummer: 010-831 67 90

Alexandra Ullsten

Musik- och bildterapeut
alexandra.ullsten@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 78 39

Sverre Wikström

Överläkare
sverre.wikstrom@regionvarmland.se

Karin Ängeby

Barnmorska
karin.angeby@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?