Till startsidan

Samarbeta med oss inom klinisk forskning

För samarbetspartners inom akademi och industrin.

En grupp personer pratar

Centrum för klinisk forskning erbjuder stöd genom hela forskningsprocessen. Vi kan hjälpa till med enstaka moment eller vara delaktiga under hela forskningsprojektet. Så väl enskilda forskare och forskargrupper som små och stora företag inom Life Science kan vända sig till oss.

Kontakt

Forskningssamarbeten

Maria Sundin
E-post: maria.sundin@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 41 15

Biobank

Margareta Eriksson
E-post: margareta.m.eriksson@regionvarmland.se
Telefon: 010-839 11 96

Datauttag

Mer om uttag av hälsodata och forskningsprov.

Kliniska studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Om Kliniska studier Sverige (kliniskastudier.se).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?