Börja forska

Vid Region Värmland finns goda förutsättningar att bedriva klinisk forskning med hög kvalitet.

Som klinisk forskare kan du vara med och bidra till en ökad vårdkvalitet genom att nya, bättre behandlingar kommer många människor till del. Den kliniska forskningen inom Region Värmland följer regionens utvecklingsplan för framtidens hälso- och sjukvård i Värmland och är inriktade på fem angelägna forskningsområden:

  • Hälsofrämjande levnadsvanor
  • Psykisk ohälsa
  • Jämlik hälsa – sårbara grupper
  • Långvariga sjukdomar – multisjuklighet
  • Vårdnivåer och vårdformer

Vem kan få stöd?

  • Alla som har en klinisk frågeställning med relevans för Region Värmland.
  • Alla som har anställning vid Region Värmland eller hos privat vårdgivare med vårdavtal.
  • Alla som är forskare, är i forskarutbildning eller har för avsikt att påbörja en sådan.

Så här gör du för att börja forska

Om du har en forskningsfråga som du vill gå vidare med, men inte har någon utbildning på forskarnivå, hör av dig till oss för att få kontakt med lämplig forskningsledare som hjälper dig att komma igång.

Skriv en forskningsplan. För detta kan du söka stimulansbidrag för att under fem till tio arbetsdagar skriva en forskningsplan och/eller ansökan till Etikprövningsmyndigheten. I portalen finns formulär och instruktioner för hur du gör en korrekt ansökan. 

I ResearchWeb söker du också forskningsfinansiering för ditt projekt. Du kan ansöka om finansiering från Region Värmland varje år mellan den 5 juni - 5 september. Forskningsrådet består av erfarna forskare från olika discipliner från Region Värmland och Karlstads universitet, och är de som granskar ansökningarna samt beslutar om fördelning av forskningsmedel för nästkommande år. Beslut fattas i oktober.

I ResearchWeb finns även regionens Projektdatabas CRIS där du registrerar din planerade studie. En rutin för registrering av kliniska forskning finns i Vida: Registrering, uppföljning och kontroll av klinisk forskning

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ska ett personregister som upprättas för forskning förtecknas. På Regionens intranät finns det information. En instruktion för hur forskningsdata ska lagras digitalt finns i Vida: Lagring av forskningsdata. Har du även behov av att lagra forskningsmaterial fysisk kan ett alternativ vara i arkivet på CKF, instruktion om hur du går tillväga finns i Vida: Lagring av forskningsmaterial.

Kliniska interventionsstudier ska registreras på clinicaltrials via Region Vrämlands konto innan studien startar. Ledande tidskrifter kräver idag att kliniska studier skall vara registrerade som villkor för publicering. 

I våra lokaler på Älvgatan vid Centralsjukhuset i Karlstad finns projektrum att boka med datorer utrustade med statistikprogram. Här kan du både sitta i lugn och ro och arbeta och träffa andra som bedriver forskning. Kom också gärna på våra Kurser, seminarier och konferenser

Hör av dig till  forskningsadministratör Pia Hird Lundberg så hjälper hon dig att boka någon av platserna. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen