Till startsidan

Fysioterapeut

Som fysioterapeutstudent är du välkommen att göra verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i Region Värmland.

Fysioterapeut kastar boll med en patient.

Studenterna placeras oftast två och två och då används den pedagogiska modellen ”peer learning” (peer=jämlikar). Begreppet står för att studenterna lär av och med varandra. Tillsammans med en handledare skapar detta goda förutsättningar för en givande utbildning.

VFU-placeringarna varierar mellan 4-5 veckor och är förlagd på något av våra tre sjukhus, på en vårdcentral eller inom habilitering.

Så får du en VFU-placering hos oss

Vi har avtal med fysioterapeutprogrammen vid Uppsala Universitet och Mälardalens Universitet. I mån plats tar vi emot studenter från andra lärosäten.

Kontaktvägen för placering är mellan programmet på universitetet och Region Värmlands studierektor för fysioterapeutstudenter.

Region Värmland tar emot cirka 15-20 studenter per termin.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?