Till startsidan

Undersköterska

Som undersköterska består ditt jobb i att ta hand om sjuka människor eller stötta människor som har svårt att klara sig själva i vardagen. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan.

Undersköterska och patient.

Det kan handla om att hjälpa patienterna att tvätta sig och klä på sig. Du jobbar också med att bädda, dela ut mat, kontrollera temperaturer, mäta blodtryck, ta prover, lägga om sår och fylla på material i förråden. 

Som undersköterska kan man arbeta inom en rad olika verksamheter inom Region Värmland, exempelvis akutsjukvård, psykiatrisk vård eller på en vårdcentral. Region Värmland är en stor arbetsgivare som innebär att det finns en mängd möjligheter för dig att utvecklas. Vi är en lagom stor och sammanhållen sjukvårdsorganisation med korta beslutsvägar som gör att du kan se helheten och vara med och påverka.

Studera vid Vård- och omsorgscollege

Om du vill arbeta som undersköterska kan du utbilda dig genom att studera vid Vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolans Vård- och omsorgscollege. Man kan även läsa Vård- och omsorgsprogrammet genom Komvux eller Klarälvdalens folkhögskola.

Arbetsplatslärande (APL)

Vård- och omsorgsprogrammet varvar teoretiska delar med praktiskt lärande på plats i vården, så kallad arbetsplatslärande (APL). Du gör cirka 12 veckor APL fördelat på tre tillfällen. Praktiken ger dig möjlighet att pröva dina teoretiska kunskaper i yrkeslivet. Under kursen Akutsjukvård är du till exempel på en vårdavdelning vid någon av sjukhusen inom Region Värmland. Då är fokus på att du ska lära dig hur en undersköterska på ett sjukhus arbetar.

Kliniskt utvecklingsprogram, KUP

Du som är nyanställd undersköterska erbjuds att delta i ett kliniskt utvecklingsprogram, KUP. Det är ett program med fem utbildningstillfällen under ett år. Programmet innehåller föreläsningar, färdighetsträning, scenarioövningar samt proACT på vårt kliniska träningscenter, KTC.

Undersköterska och patient bäddar säng.

En handledare som stöd

Under din praktiktid har du alltid en handledare som stöd. Handledaren hjälper dig du på ett tryggt sätt får chans att utveckla dina yrkeskunskaper och få arbetslivserfarenhet. För att du på bästa sätt ska få en verklighetsanpassad och kvalitetssäkrad praktik samverkar vi tillsammans med Vård- och omsorgscollege.

Möt huvudhandledare Baraka Kiwera som själv var praktikant för några år sedan. 

Undersköterska arbetar med en patient. 

Möt Olle som arbetar som undersköterska

Ge patienterna ett bra bemötande och omhändertagande. För undersköterskan Olle Björk är det vad jobbet går ut på.
– Då känner jag att jag gjort något värdefullt, säger han.

Se filmen och läs intervjun med Olle. 

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ett regionalt och lokalt samarbete mellan arbetslivet och gymnasieutbildningarna inom vård och omsorg i Värmland.

Syftet är att höja attraktiviteten och statusen både på utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Region Värmland bidrar bland annat med att erbjuda praktikplatser till de elever som går på skolor som ingår i Vård- och omsorgscollege.

Målinriktningen för samverkan i Värmland är:

  • Att regionen ska kännetecknas av ett utbildningsutbud som bygger på en nära samverkan mellan skola och arbetsliv.
  • Ökad attraktivitet för arbetet inom branschen.
  • Högre kvalitet och kvalitetssäkring av utbildningen.
  • Öka anställningsbarheten.

Tips!

Klarälvdalen folkhögskolas undersköterskeutbildning är en del av Vård- och omsorgscollege.

Vård är bäst!

Värmlands 16 kommuner och Region Värmland står gemensamt bakom kampanjen Vård är bäst! Vi är Värmlands största arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg. Med kampanjen Vård är bäst! vill vi som arbetsgivare visa alla goda möjligheter till jobb som finns och att ett arbete inom hälsa, vård och omsorg är ett viktigt arbete som gör skillnad. Ett jobb att känna stolthet för.

Läs mer om Vård- och omsorgscollege på Vård är bäst!

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?