Till startsidan

Sjuksköterska

Som sjuksköterska ansvarar du för att medicinska ordinationer blir gjorda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Sjuksköterskan leder och planerar omvårdnadsarbetet, sköter medicinering, provtagning, sårvård, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd.

Sjuksköterska tar blodprov på ett barn.

Det finns stora möjligheter för dig att utvecklas som sjuksköterska, röntgensjuksköterska eller barnmorska med oss i Region Värmland. Vi är en lagom stor och sammanhållen sjukvårdsorganisation med korta beslutsvägar som gör att du kan se helheten och vara med och påverka. 

Sjuksköterskeprogram vid universitet eller högskola

Om du vill jobba som sjuksköterska ska du studera sjuksköterskeprogrammet vid ett universitet eller en högskola. Grundutbildningen är tre år och leder till en yrkesexamen och en kandidatexamen.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Sjuksköterskeprogrammet varvar teoretiska delar med praktiska inslag på plats i vården, så kallad verksamhetsförlagd utbildning, VFU. VFU är en viktig del i utvecklingen av din professionella kompetens och är en brygga över till ditt kommande yrkesliv. 

Region Värmland strävar efter att du som student ska få ut så mycket som möjligt av din praktiktid hos oss. Du blir en viktig del av den verksamhet där du gör din placering. 

Under din VFU-placering får du praktiskt tillämpa dina akademiska kunskaper genom att träna på patientkontakt, olika praktiska moment och att dokumentera. Tillsammans med en handledare deltar du aktivt i omvårdnadsprocessen och får följa våra patienter under deras vårdtid.

Din VFU-tid hos pågår under minst fem veckor vid sex olika tillfällen. 30 timmar per vecka är förlagd till olika verksamhetsområden inom Region Värmland:

  • Vård av äldre
  • Kirurgisk vård
  • Medicinsk vård
  • Palliativ vård
  • Psykiatrisk vård
  • Primärvård

Så får du en VFU-plats hos oss

Region Värmland har avtal med Karlstads universitet för studenter vid sjuksköterskeprogrammet. Beställning av VFU-platser sker via VFU-handläggaren på Karlstads universitet.

VFU-plats för studenter från andra lärosäten bereds i mån av plats och förfrågan om VFU-plats går via skolans VFU-handläggare och landstingets studierektor för verksamhetsförlagd utbildning.

Kliniskt utvecklingsprogram, KUP

Till dig som är nyutexaminerad sjuksköterska erbjuder vi ett kliniskt utvecklingsprogram under ditt första anställningsår i Rgion Värmland. Då varvas föreläsningar med färdighetsträning på vårt kliniska träningscenter, KTC.

Specialistsjuksköterska

Specialistsjuksköterskor har fördjupade kunskaper inom ett område och kan exempelvis jobba med anestesisjukvård (bedövning och narkos i vid operationer), intensivvård, operationer, kirurgisk vård, medicinsk vård eller vård av äldre.

För dig som är legitimerad sjuksköterska och vill studera vidare på ett specialistutbildningsprogram erbjuder vi specialistutbildningstjänster med bibehållen lön.

Specialistutbildningstjänster med bibehållen lön

Möt Christoffer som arbetar som specialistsjuksköterska

– Jag går från jobbet med en bra känsla i magen varje dag. Så beskriver Christoffer Wilhelmsson sitt arbete som specialistsjuksköterska på intensivvårdsavdelningen på Centralsjukhuset i Karlstad.

Se film och läs intervju med Christoffer.

Möt Johanna och Kristoffer som arbetar som operationssjuksköterskor

– Som spindeln i nätet som får arbetet att rulla. Så beskriver operationssjuksköterskorna Johanna Almberg och Kristoffer Larsson sitt yrke. Läs intervju och se filmen med Johanna och Kristoffer.  

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?