Till startsidan
Start / Kultur / Konst i regionens lokaler / Det offentliga rummet

Det offentliga rummet

Region Värmland bedriver olika typer av verksamheter i lokaler över länet. Hur de offentliga rummen ser ut är av stor betydelse för hur personal, vårdtagare och besökare trivs och uppfattar vår miljö.

Maria Andrén, konsthandläggare, monterar foton av Lennart Nilsson i entrén i Regionens hus.

Maria Andrén, konsthandläggare, monterar foton av Lennart Nilsson i entrén i Regionens hus.

Den offentliga miljön skiljer sig från vår privata miljö. Vi är alla individer och har olika sätt att se på vad som till exempel är vackert och vad som inger trygghet. Eftersom olikheterna vad gäller personlig smak är så stor, ska de offentliga rummens gestaltning istället utgöras av professionalism och inneha en god balans i helhet och detalj.

Alla har tillgång till den offentliga miljön och den ska vara lätt att orientera sig i. Den ska därför präglas av en god tillgänglighet, trygghet, jämställdhet och mångfald. 

Olika typer av offentliga rum i regionen

Vi skiljer olika rum åt genom att beskriva dem som offentliga (till exempel korridorer, väntrum och entréer) eller semi-offentliga (till exempel samtalsrum, behandlingsrum och arbetsrum där externa besökare tas emot regelbundet). 

Gestaltning av rummet

Det offentliga rummets utformning gestaltas i byggprocessen. Regionfastigheter, representanter från verksamheten och konstenheten arbetar tillsammans för att funktion och estetiska värden ska ge rummet en ändamålsenlig miljö.

En omsorg om vårdtagaren och en god medicinsk miljö ska återspeglas genom att det offentliga rummet är trivsamt, välskött, hygieniskt och lätt att städa.

Enkelhet och kvalité

Den offentliga miljön kan ibland uppfattas som opersonlig. Samtidigt passar just en sådan miljö de allra flesta den tiden de befinner sig i våra lokaler, och det är därför som ingen form av personlig eller ytterligare dekoration av ett offentligt rum är tillåten - det är också därför som gåvor från vårdtagare eller andra besökare inte heller ska rymmas i den offentliga miljön. Våra uppfattningar om vad som gör ett rum personligt eller "hemtrevligt" är vitt skilda. Det offentliga rummet skiljer sig, och ska skilja sig från våra hem-miljöer. När rummet tas i bruk ska den professionella miljön bevaras och hållas efter - det personliga mötet står vår personal för.

Konst i det offentliga rummet

Konsten väljs ut med omsorg och professionalitet, anpassas till verksamheten och bidrar där till en hälsofrämjande och stimulerande miljö för vårdtagare, anhöriga, personal och andra besökare. Genom offentliga inköp av konst ger också Region Värmland konstnärer möjligheter till uppdrag och att bli representerade i samlingen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?