Till startsidan
Start / Kultur / Konst i regionens lokaler / Inköp av konst

Inköp av konst

Region Värmland köper in konst av och ger uppdrag till professionella konstnärer för att arbeta med byggnadsanknuten och platsspecifik konst. Konsten ska först och främst representera svensk samtidskonst. Ibland behöver vi också ytterligare förstärkning vid inköp av lös konst till speciella projekt.

Konstverken ska vara stimulerande och passande för den miljö och verksamhet den avses att placeras i.

Direktinköp

Inköp görs från:

 • Samtida professionella, nu verksamma konstnärer som har en akademisk konstutbildning eller har gått en minst tvåårig konstlinje på folkhögskola och/eller som under minst tre år har ägnat sig aktivt åt konstnärlig verksamhet med separat- samlings- och jurybedömda utställningar.
 • Verksamma utställningsarrangörer i länet. Konstinköpen kan ses som ett stöd för gallerister, museer, konsthallar, förenings- eller konstnärsdriven verksamhet i Värmland som visar kvalitativt god konst.
 • Nationella och internationella gallerier med syftet att ge den offentliga miljön en variation av uttryck.

Uppdrag

Enligt beslut av Region Värmlands styrelse avsätter vi för närvarande 200 kr/m2 uppvärmd area till nybyggnation och 100 kr/m2 vid omfattande ombyggnation samt vid förhyrning. 

Aktuella uppdrag

Aktuella uppdrag annonseras på vår hemsida. Varje enskilt uppdrag har specifika förutsättningar, men de generella kraven kan du läsa om nedan. I en intresseanmälan får du gärna hänvisa till din inskickade presentationsmapp och eventuell hemsida. Konstenheten har inte möjlighet att returnera inlämnat fysiskt material.

Generell bedömning och urval

Inlämnade intresseanmälningar bedöms av konstenheten i samarbete med representanter från aktuell verksamhet, arkitekter och projektsamråd.

I bedömningen tar vi hänsyn till:

 • Konstnärlig akademisk utbildning eller dokumenterat konstnärskap motsvarande inträde i KRO.
 • Estetiskt och konstnärligt uttryck och kvalitet.
 • Tidigare utförda verk.
 • Materialkännedom och kunskap om tekniska lösningar.

De konstnärer som utifrån krav och aktuella förutsättningar bedöms ha den bästa förmågan att utföra uppdraget inbjuds att gå vidare i processen. För sent inkomna anmälningar bedöms inte och det är heller inte möjligt att komplettera efter att tiden för anmälan gått ut.

Vi tar emot presentationsmappar

Som professionellt utövande konstnär, formgivare, konstkonsult eller liknande är du välkommen att lämna in en presentationsmapp till oss. Din mapp kommer sedan att finnas till vårt förfogande när vi gör inköp av lös konst och tillsätter olika gestaltningsuppdrag.

Din mapp ska innehålla:

 • En motivering till varför du vill arbeta med konst i vårdmiljö.
 • CV/meritförteckning.
 • Bilder av tidigare verk/referensprojekt. Max antal 10 stycken, största storlek A4.
 • Dina kontaktuppgifter.

Observera att mappen registreras som allmän handling. Den skickas inte i retur.

Märk ditt kuvert med "konst" och skicka presentationsmappen till:

Konstenheten
Regionfastigheter
Lasarettgatan 3
652 30 Karlstad

Du har också möjlighet att lämna in din mapp i receptionen på Regionens hus, Rosenborgsgatan 50, Karlstad.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?