Till startsidan
Start / Kultur / Konst i regionens lokaler / Konstsamlingen / Konstenhetens centralarkiv

Konstenhetens centralarkiv

I Regionens hus finns Konstenhetens centralarkiv där nyinköpta och äldre verk förvaras i väntan på utplacering.

Alla konstverk finns registrerade i en databas. I arkivet sker registrering och fotografering av verk, samt till viss del ramning, vård och renovering. Den sammanhängande kedja som finns mellan inköp, planering, gestaltning och montering ger en värdefull helhetskvalitet till arbetsgången och ger avtryck i det utförda och färdigställda arbetet.

Konst som står stilla och konst i rörelse

Konstsamlingen är till för människor som besöker, bor och arbetar i Värmland och är till största delen utplacerad i landstingets lokaler. I landstingets centralarkiv finns verk som av olika anledningar inte är utplacerade. Det kan röra sig om äldre verk som tiden sprungit ifrån - producerade och inköpta eller skänkta i en tid eller en anda som inte känns relevant. Behov och förutsättningar förändras och vissa av dessa verk kommer att kännas viktiga igen, andra kommer att bli kvar i arkivet som en del av samlingen och en spegling av det som varit.

Det kan också vara verk som väntar på en passande plats eller nyinköp som är på väg ut i de olika verksamheterna. Förrådet är alltså en plats där konst både står stilla och är i rörelse.

Konstenheten använder sig förutom av centralarkivet, även av konstförråd på Centralsjukhuset i Karlstad och på vårdcentralen i Kristinehamn.

Högkvalitativ nutida konst köps in

Fokus för inköp har genom åren sett olika ut. Idag köper vi in högkvalitativ, nutida konst, som vi tror kompletterar samlingen i övrigt.

Bildkonstnärers upphovsrätt

Region Värmland har tecknat ett avtal med BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige. Om du som konstnär finns representerad i vår konstsamling skriver vi vid förfrågan gärna ut en bus-lista.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?