Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Dans / Om dans

Om Region Värmlands arbete med dans

Region Värmland verkar för att den konstnärliga dansen ska bli tillgänglig för länets invånare och att medvetenheten och kunskapen om dans ökar inom olika samhällsområden.

Region Värmlands dansstrateg Håkan Mayer.

Vi verkar för att utveckla, stärka och samordna dansen som konst- och uttrycksform i regionen. För att få ett rikt dansliv i Värmland förmedlar vi kontakt mellan länets dansare, dansverksamheter, skolor, föreningsliv, allmänheten, och arrangörer. På så vis kan dansen spridas till både scener, skolor och andra arenor. 

Vi arbetar för att dansen ska nå alla – från de yngsta till de äldsta i vår region. Detta för att öka medvetenheten om dansens inverkan på kropp och sinne samt för att ge fler en dansupplevelse.

Samverkan på regional och nationell nivå

Region Värmland samverkar med regionala och nationella Riksteatern, Kultur på landsbygd och Wermland Opera och är medlem i samarbetsrådet för regional dansutveckling (SRD).

Vi har också regelbundna dialoger med länets dansskolor, som till exempel Karlstads universitet, Sundsta-Älvekullegymnasiet och Dansstudion.

Tillsammans med Dansklustret håller vi oss uppdaterade om vad som är på gång inom danspedagogik samt hos Värmlands fria danskonstnärer. Vi arbetar också för att stötta regionens dansverksamma med att skapa och marknadsföra föreställningar och event.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?