Shared Reading

Shared Reading är en speciell metod för högläsning med efterföljande samtal i grupp utvecklad av den engelska litteraturvetaren Jane Davis. Det finns flera mål med Shared Reading.

Ett mål är att ovana läsare ska komma i kontakt med läsning och skönlitteratur. Ett annat mål är att deltagarna genom texter, får möjlighet att samtala och reflektera över sånt som spelar roll i livet, möta andras perspektiv och må bra. Shared Reading kan utgöra en meningsfull komponent inom området Kultur och hälsa.

Shared Reading används inom psykiatrin, kriminalvården, kvinnojourer, skolor, bibliotek, äldreboenden, studieförbunden och på många andra ställen. Läs mer:

Läsledare i Shared Reading Värmland

I Värmland finns 24 certifierade läsledare. Flera av dem erbjuder sina tjänster till organisationer eller föreningar som är nyfikna på Shared Reading och som ser en potentiell nytta av metoden i sin egen kontext.

Välkommen att ta kontakt med någon av dem!

Anneli Diskerud Morken

Anneli arbetar som diakon i Nordmarkens pastorat och avser att använda metoden i ”Läsa, lyssna, dela” i sitt arbete som diakon i samverkan med biblioteket och vårdcentralen Töcksfors.

Kontaktuppgifter: Ring 0573-136 13 eller mejla anneli.morken@svenskakyrkan.se.

Irina Persson

Irina arbetar som bibliotekarie vid universitetsbiblioteket vid Karlstad universitet. Hon leder en grupp på Karlstads universitet där de läser högt för varandra på torsdagar under lunchtid. Är beredd att testa en ny grupp med Share Reading-tekniken i Karlstad/Hammarö eller via Zoom.

Kontaktuppgifter: Ring 070-694 59 41 eller mejla irina.persson@kau.se.

Malin Edgren

Malin hoppas få uppdrag att leda Shared Reading-grupper i olika organisationers regi inom områden som utanförskap, psykisk ohälsa, kriminalvård och öppenvård för ungdomar och vuxna och vill gärna bli kontaktad för förslag/samverkan/uppdrag. Malin kan även tänka sig att ta dokumentations/utrednings/utvärderingsuppdrag och processtöd inom området läsande och dess effekter.

Kontaktuppgifter: Ring 070-221 80 71 eller mejla malin@malinedgren.se.

Laila Norrback Jönsson

Laila arbetar som biblioteksföreståndare/Internatsföreståndare vid Klarälvdalens folkhögskola. Hon tänker i första hand är använda Shared Reading på allmänkurs på sin skola där läsandet sviktar. Det finns även en nära kontakt med PRO och bokcirklar via biblioteket där Lajla ser möjligheter att starta grupp.

Kontaktuppgifter: Ring 010-833 12 02 eller mejla laila.n.jonsson@regionvarmland.se.

Carin Svensson

Carina arbetar som lärare vid Klarälvdalens folkhögskola och samtalet är en mycket viktig del i lärprocessen. I Shared Reading används samtalet/diskussionen för att lära sig något nytt och/eller fortsätta bygga på sina erfarenheter. Carin kommer att använda sig av detta i ämnena svenska och engelska. Tillsammans med skolans bibliotekarie, som också är utbildad läsledare inom Shared Reading, avser de att i ett gemensamt arbete vända sig även andra deltagare på skolan. "Om det slår väl ut kanske vi kommer att sträcka oss utanför skolans väggar och bjuda in lokalbefolkningen, om/när pandemin är över" säger Carin. Eftersom Carin jobbar heltid har hon inte möjlighet att leda andra läsgrupper.

Kontaktuppgifter: Mejla carin.svensson@regionvarmland.se.

Hanna Jakobsson Sourander

Hanna arbetar som språklärare på högstadiet vid Jättestenskolan i Grums. Hanna är öppen för en förfrågan om att vara läsledare. I framtiden hoppas hon kunna använda metoden i sin roll som pedagog, kollega, förälder och medmänniska. "Möjligheterna är oändliga när det gäller att arbeta med texter på det här sättet", säger Hanna. Hon blir gärna kontaktad för att bolla idéer och eventuella samarbeten, men naturligtvis även som läsledare.

Kontaktuppgifter: Ring 070-346 95 56 eller 0555-421 87 eller mejla hanna.sourander@edu.grums.se.

Lasse Johansson

Lasse är pensionär och före detta bibliotekschef vid Årjängs folkbibliotek. I Töcksfors jobbar de med en läsgrupp online och hoppas att senare kunna träffas fysiskt med hela gruppen. De planerar också kunna starta en läsgrupp även i Årjäng. Andra får gärna höra av sig, Lasse står till förfogande som läsledare.

Kontaktuppgifter: Ring 070-224 91 16 eller emjla lasse.johanson52@gmail.com.

Mas Karin Gustavsson

Karin arbetar som bibliotekarie vid Grums bibliotek. I Grums tänker de erbjuda Shared Reading som ett komplement till en redan existerande bokcirkel. Det blir helt enkelt ytterligare ett sätt att läsa tillsammans. De kommer bland annat att söka upp olika befintliga grupperingar i kommunen i syfte att bjuda in till nya läsgrupper. Karin vill i dagsläget inte bli kontaktad av andra aktörer som vill anlita en läsledare inom Shared Reading. Det kan bli aktuellt i ett senare skede. 

Kontaktuppgifter: Ring 0555-420 55 eller mejla karin.gustafsson@grums.se.

Annika Lindqvist

Annika arbetar som frilansjournalist. Annikas idéer för för att använda metoden är på språkcaféer för dem som behöver förbättra sin svenska, för föräldrar som besöker öppna förskolan, i rehabilitering för långtidssjukskrivna - och så kanske för att göra den allra sista kvarten vid Rotarys möten i Arvika till högläsning. Annika är helt öppen för att leda grupper åt andra aktörer.

Kontaktuppgifter: Ring 070-51 40 286 eller mejla annika.lindqvist@ryfalla.se.

Ida Nilsson

Ida står i startgroparna för att starta upp Shared Reading på de två äldreboenden där hon jobbar, det ena är ett demensboende och det andra är ett blandat boende, både demenssjuka och somatiskt sjuka. De gamla älskar högläsning och Ida tror att Shared Reading passar som handen i handsken för målgruppen. Ida vill bli lite varm i kläderna och starta inom sin egen verksamhet innan hon leder Shared Reading hos någon annan aktör. Men finns det frågor och funderingar så finns hon till hands.

Kontaktuppgifter: Ring 073-073 57 05 eller mejla ida.nilsson@arvika.se.

Brita Bodin

Arbetar som lärare vid Karlstad universitet. Hon avser praktisera Shared reading med kvinnor som inte har svenska som förstaspråk och har tagit kontakt med Kronoparkskyrkan för att fråga om intresse finns. Svårt nu i pandemitider dock. Britta har erfarenhet av att undervisa i svenska i mindre grupper men vill nu stället gå över till att läsa och reflektera över litteratur. Hon är öppen för förslag från andra.

Kontaktuppgifter: Ring 076-311 13 46 eller mejla brita.bodin@kau.se.

Cecilia Näslund

Arbetar som skolbibliotekarie vid Nordmarkens skola i Årjäng. Hon leder gärna med grupper för barn eller ungdomar. Det kan vara barn och ungdomar som behöver meningsfulla sammanhang att ingå i, eller av andra anledningar behöver uppmuntrande aktiviteter som inte kräver utan erbjuder något. Det kan också vara andra åldrar som av samma anledningar gärna vill ingå i ett Shared reading sammanhang. Kanske nyanlända eller
nyinflyttade.

Kontaktuppgifter: Ring 070-345 82 97 eller mejla cecilia.naslund@arjang.se.

Viveka Stigzelius

Har en koppling till Studieförbundet Vuxenskolan och Kulturhuset Ritz i Arvika. Hon ser följande möjligheter för Shared Reading:

  • För att träna svenska. Är sedan tidigare aktiv i Språkkaféer, en på biblioteket och en i Röda Korsets lokaler (nu i stort sett pausade).
  • Som studiecirkel när Vuxenskolan eller NBV öppnar sina lokaler igen.
  • På kulturhuset Ritz, när det öppnar igen.

Viveka tänker eventuellt pröva Shared Reading digitalt med en liten amatörteatergrupp som hon är med i sedan tidigare. Hon kommer gärna till en existerande grupp för att leda en läsning. Viveka har idéer om att samverka med andra läsledare i Arvika framöver. Eventuellt även på ett äldreboende.

Kontaktuppgifter: Ring 072-244 41 29 eller mejla vivekastigzelius@hotmail.com.

Åsa Jansson

Arbetar som bibliotekarie vid Säffle bibliotek. I första hand kommer hon att arbeta med detta i sitt biblioteks regi. Att göra det tillsammans med andra aktörer blir i så fall i framtiden.

Kontaktuppgifter: Ring 073-816 42 07 eller mejla asa.jansson@saffle.se.

Karin Strid och Barbro Falken

Är aktiva som volontärer vid Studiefrämjandet i Kristinehamn. Tillsammans har de inlett ett samarbete med Kristinehamns kommuns volontärverksamhet och Studiefrämjandet i syfte att skapa förutsättningar för/utveckla Shared reading (Delad Läsglädje, som vi nog kommer att kalla det, här) inom olika verksamheter i Kristinehamn. De kommer åtminstone jag i dagsläget, inte att ha tid att engagera mig ytterligare som läsledare, i ett ”större sammanhang” (läs; Region Värmland).

Kontaktuppgifter: Mejla k.strid@hotmail.com eller bfalken2007@yahoo.se.

Anna Johansson

Arbetar som bibliotekarie vid Hammarö bibliotek. Anna vet inte riktigt i vilket sammanhang hon kommer att vara läsledare i Shared reading. Det finns ingen befintlig grupp i åtanke just nu.

Hammarö kommun deltar som en av sex kommuner i en process kallad "Med biblioteket som stöd för ökad livskvalitet inom äldreomsorg och LSS". Anna hoppas kunna knyta kontakter i olika verksamheter och att några kan vara intresserade av Shared Reading.

Kontaktuppgifter: Ring 054-51 50 03 eller mejla anna.johansson2@hammaro.se.

Ida Regin

Arbetar som gymnasielärare vid Nobelgymnasiet i Karlstad och avser använda metoden främst inom skolans värld med läsgrupper för elever, personal och föräldrar. Andra aktörer får också kontakta mig.

Kontaktuppgifter: Ring 073-042 41 87 eller mejla ida.regin@karlstad.se.

Therese Rosenblad

Therese jobbar med internationella utbildningar inom hållbar utveckling, just nu mot Asien och Afrika. Hon kommer att använda delar av Shared Readings som verktyg i dessa utbildningar. Therese vill gärna vara med på olika uppföljningsaktiviteter (i mån av tid) och hälsar andra välkomna att ta kontakt!

Kontaktuppgifter: Ring 073-836 82 44 eller mejla therese.rosenblad@life.se.

Afeworki Teweldeberhan

Afe är nyanländ och kom ungefär två år sedan till Sverige. Han studerar fortfarande svenska och andra olika ämne som riktar sig till elektrikerutbildning. Afeworki planerar att använda The Shared Reading på flera olika ställen som till exempel Forshaga Röda Korset och Forshaga Bibliotek med barn mellan 8 - 15 år, äldreboenden i Forshaga-Deje och som en del inom Riksteatern. Om det finns någon som ordnar en grupp blir Afeworki involverad eller om någon vill samarbeta går det fint att höra av sig.

Kontaktuppgifter: Ring 076-707 62 74 eller mejla checholte@gmail.com.

Louise Alvarsson

Louise kommer att kombinera Shared Reading med skrivande. Hör gärna av er om ni är intresserade, hälsar Louise.

Kontaktuppgifter: Ring 073-052 02 59 eller mejla la@louisealvarsson.se.
Webbplats: louisealvarsson.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen