Till startsidan
Start / Om regionen / Hållbarhet / Ekonomi och upphandling

Ekonomi och upphandling

Upphandlingar är en process som ger stor möjlighet att påverka regionens direkta och indirekta påverkan på samhälle, miljö och ekonomi.

Närbild på del av tangentbord, glasögon och penna.

Vi arbetar för att upphandlade produkter och tjänster ska bidra till en hållbar utveckling i hela samhället, både lokalt och globalt.

I Region Värmland definieras den ekonomiska dimensionen som:

Den ekonomiska dimensionen fokuserar på hur vi fördelar våra resurser för att nå regionens långsiktiga mål, tillväxt och en smart resursanvändning. Region Värmland ska ha en god ekonomisk hushållning där regionens verksamheter bedrivs långsiktigt och ändamålsenligt för att fördela våra resurser där de bidrar till störst samhällsnytta i hela Värmland.

Det innebär också att vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att även ansvara för den påverkan som utgörs av våra upphandlingar, investeringar, ekonomiska stöd och placeringar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?