Till startsidan
Start / Om regionen / Hållbarhet / Social hållbarhet

Social hållbarhet

I Region Värmland definierar vi social hållbarhet som fokus på människan. Det innebär att alla i Värmland ska ha likvärdiga förutsättningar för ett gott liv.

Region Värmlands definition av den sociala dimensionen

Den sociala dimensionen fokuserar på människan och innebär att alla i Värmland ska ha likvärdiga förutsättningar för ett gott liv. Genom att tillgodose de mänskliga rättigheterna och erkännandet av allas lika värde ska vi utveckla samhället utifrån nuvarande och kommande värmlänningars olika behov.

Tillsammans ska vi skapa ett tryggt, jämlikt, jämställt, hälsofrämjande och inkluderande Värmland som är tillgängligt för alla.

  • De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor är födda fria och är lika i värde och rättigheter. Mänskliga rättigheter är en grund för hållbarhet och agenda 2030.
  • Folkhälsa är ett begrepp som avser hela befolkningens hälsotillstånd. En god folkhälsa innebär att hälsonivån i befolkningen är hög samtidigt som skillnaderna i hälsa mellan olika grupper är små. Region Värmland har tagit fram en folkhälsostrategisk plan för år 2022-2030 som ska fungera som inspiration och vägledning för systematiskt och långsiktigt folkhälsoarbete.
  • Schyst kommunikation som en del av regionens verktyg för att vara normkritiska.
  • Kultur som en viktig del av samhället: Kulturutveckling - så här arbetar vi.
  • Nya perspektiv: Nya perspektiv är ett av regionens utvecklingsarbeten inom folkhälsoområdet. Arbetet sker i samverkan mellan Region Värmland och kommuner i Värmland. Några av arbetes målsättningar är: fler barn som får en lyckad skolgång, minskad rökning, ökad psykisk hälsa och färre fallskador.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?