Till startsidan
Start / Om regionen / Hållbarhet / Om hållbarhet

Om hållbarhet

För att dagens och morgondagens Värmland ska vara så starkt som möjligt, och för att alla i Värmland ska må så bra som möjligt, ska Region Värmland vara en hållbar organisation och bidra till en hållbar utveckling.

Hållbarhet enligt Region Värmland

Den 22 juni 2021 beslutade Region Värmland om en gemensam intern definition för hållbarhet. Definitionen ska användas för att skapa ett gemensamt språk och vara grunden för regionens sammanhållna hållbarhetsarbete.

Grunden för Region Värmlands sammanhållna hållbarhetsarbete och för att skapa ett gemensamt språk är vår hållbarhetsdefinition. Definitionen beskriver hur vi blir bättre tillsammans, grunden för hållbar utveckling samt definierar miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner av hållbarhetsbegreppet.

Agenda 2030 och Glokala Sverige

All planering i Region Värmland ska utgå från Agenda 2030 och de globala målen.

Region Värmland har sedan 2019 en handlingsplan för implementering av Agenda 2030 och de globala målen i regionens styr- och ledningssystem. Bland annat återkommer agendan i nämndernas nämndplaner och regionplanen för 2021 och 2022. Mer om globala målen: Globala målen – För hållbar utveckling (globalamalen.se).

Medlemskap i Glokala Sverige

Vi är medlem i projektet Glokala Sverige. Glokala Sverige drivs av Sveriges Kommuner och Regioner samt svenska FN-förbundet och riktar sig till SKR:s medlemmar. Genom deltagandet får Region Värmland en plattform för kunskapsutbyte, utbildning i agendan samt material för fortsatt kunskapshöjande insatser. Det här är Glokala Sverige - Svenska FN-förbundet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?