Till startsidan
Start / Om regionen / Om Region Värmland / Ständig förbättring

Ständig förbättring

Som medarbetare i Region Värmland har vi två uppgifter. Det första är att genomföra dagens olika uppgifter. Det andra är att utveckla morgondagens uppgifter.

Ett system för ständiga förbättringar

Att arbeta för att vi ständigt ska förbättras kan beskrivas som ett förhållningssätt - en filosofi - som bygger på grundläggande värderingar och principer. I vårt utvecklings- och förbättringsarbete använder vi olika verktyg och metoder.

Utifrån patientens behov

Att skapa en organisation som lever i ständig förbättring är inte ett tidsbestämt projekt utan ett långsiktigt arbete med målet att bygga en kultur, ett system för att utveckla och stödja det ständiga förbättringsarbetet. Inom vården innebär det att utifrån patientens behov, utveckla processer och effektiva flöden, där det som inte tillför värde tas bort. Samtidigt som vi ökar värdet för patienten, förbättras arbetsmiljön genom att det blir mindre "krångel" för medarbetarna

För att möta vårdens utmaningar som exempelvis en åldrande befolkning, avancerade och dyra behandlingsmöjligheter inklusive läkemedel, förekomst av vårdskador och brister i tillgänglighet behöver vi göra på ett annat sätt. Att arbeta med ständiga förbättringar ställer krav på förändrat ledarskap. Chefer driver inte ensamma förändringar, utan ska fungera som ett stöd för medarbetarna så att deras kreativitet tas tillvara.

Under 2022 pågår breddinförandet av Gröna korset som ett stöd för daglig styrning och för att skapa underlag till det ständiga förbättringsarbetet. Gröna Korset är en visuell metod för att identifiera risker och vårdskador i realtid, där även patient och närstående görs delaktiga.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?