Till startsidan
Start / Politik & demokrati / För förtroendevalda / IT-stöd, läsplatta, digitala system

IT-stöd, läsplatta, digitala system

Den politiska beslutsprocessen i Region Värmland sker digitalt. Som förtroendevald får du en e-postadress hos Region Värmland som ska användas i ditt arbete och en läsplatta där du via Netpblicator får handlingar och utskick. Via Quickchannel deltar du i fullmäktigesammanträden.

Som förtroendevald i Region Värmland får du en e-postadress hos Region Värmland där all skriftlig kommunikation med oss ska ske. Instruktion för att komma i gång med din e-post finns här (pdf) Pdf, 819 kB..

Allmänna handlingar

Vissa e-postmeddelanden kan vara att betrakta som allmänna handlingar och ska därför registreras i regionens diarium. Känner du dig osäker på om din e-post innehåller allmänna handlingar kan du fråga din nämndsekreterare eller registrator (region@regionvarmland.se).

Ingen privat kommunikation

E-postadressen ska inte användas för privata ändamål. Läs mer om förhållningsregler för e-post i Region Värmlands riktlinje för e-post (pdf) Pdf, 361 kB..

Support

Har du problem med din e-post, till exempel glömt lösenord eller låst konto, ska du kontakta Region Värmlands IT-support på telefonnummer 010-831 4000 (tonval 2, IT) för hjälp.

För dig som vill byta lösenord eller låsa upp ditt konto själv kan du göra detta via tjänsten Hantera ditt lösenord. Du behöver då Bank-ID eller applikationen Duo Mobile.

Som förtroendevald kommer du åt dina sammanträdeshandlingar digitalt i din läsplatta, smartphone eller i din dators webbläsare via systemet Netpublicator. Du har behörighet att läsa handlingarna för de politiska organ där du är invald som ledamot eller ersättare. Vill du ta del av andra nämnders handlingar gör du det på sidan möteshandlingar och protokoll.

Installation av app

Netpublicator är vanligtvis förinstallerad på din läsplatta. Om den inte finns där laddar du själv ner den via Region Värmlands app-katalog (läs mer i den utfällbara boxen "app-katalog" på denna sida).

Användarinstruktion för Netpublicator (pdf) Pdf, 1 MB.

Användarnamn och lösenord

Ditt användarnamn är samma som din e-postadress, vanligen namn.efternamn@regionvarmland.se. Lösenord sätter du själv första gången du använder systemet, annars får du ett från regionen. För att läsa handlingar med sekretess behöver du logga in med två faktorer. Detta efterfrågas automatiskt då du försöker öppna sekretesshandlingar.

Användarinstruktion för Netpublicator (pdf) Pdf, 1 MB.

Support

Om du glömmer ditt lösenord eller pinkod till Netpublicator, eller stöter på något annat problem i appen, ska du kontakta din nämndsekreterare för hjälp.

Har du frågor om handlingarna eller märker att något saknas, kontakta din nämndsekreterare i god tid innan sammanträdet.

Vid fullmäktiges sammanträden använder Region Värmland det digitala mötes- och voteringssystemet Quickchannel meeting. Där registrerar du din närvaro på mötet, begär ordet, begär votering (omröstning) samt röstar, anger eventuellt jäv och reservation. Quickchannel meeting används både vid fysiska och digitala sammanträden.

Inloggning

Du kan logga in i mötes- och voteringssystemet från antingen din iPad, smartphone eller dator. Aktuell länk skickas ut av fullmäktiges sekreterare inför varje sammanträde.

Användarnamn och lösenord

Användarnamnet är ditt för- och efternamn (namnet ska vara samma som är registrerat i folkbokföringsregistret) samt partibeteckning inom parentes, exempelvis "Test Persson (HP)". Lösenord är en fyrsiffrig kod som vid varje möte kommer att visas på en stor skärm längst fram i salen.

Support

Vid problem, exempelvis bortglömt lösenord eller låst konto, ska du kontakta IT-supporten som finns på plats under varje fullmäktigemöte.

Manual för Quickchannel (pdf) Pdf, 965 kB.

Som förtroendevald i en av Region Värmlands nämnder, styrelsen, beredningar eller i fullmäktige har du rätt att låna en läsplatta med skal och laddare av regionen. Detta för att kunna ta del av möteshandlingar, kallelser och andra utskick.

Läsplattan är en värdehandling som hör till det politiska uppdraget och ska inte användas för privata ändamål. Du har ansvar för den, liksom laddare och fodral, under din tid som förtroendevald, och när du har avslutat ditt förtroendeuppdrag i regionen ska läsplattan och tillbehören lämnas tillbaka i gott skick.

Utlämning av läsplatta

Utlämning av läsplatta sker hos sekretariatet i regionens hus. Sekretariatet kontaktar den som är aktuell för att hämta ut en läsplatta.

Vid utlämning av läsplattan skriver du på en ansvarsförbindelse som reglerar hanteringen av läsplattan. Ansvarsförbindelsen innehåller användarvillkor för läsplattan som beskriver hur du får använda läsplattan samt skyldigheten att lämna tillbaka läsplattan vid avslutat uppdrag.

Ansvarsförbindelse för lån av läsplatta (pdf) Pdf, 153 kB.

Återlämning av läsplatta

Om du inte längre har några politiska uppdrag kvar i en instans där regionen tillhandahåller läsplattor ska du lämna tillbaka läsplattan samt dess tillbehör. Läsplattan ska lämnas till sekretariatet i regionens hus och ska vara nollställd vid inlämning. Instruktion för hur du nollställer din läsplatta hittar du nedan. Var noga med att spara ned allt du vill bevara på annan enhet innan nollställning. Om läsplattan inte är nollställd när den lämnas in till sekretariatet behöver du delge sekretariatet din lösenkod till läsplattan samt Apple-ID (läs mer i den utfällbara boxen "Apple-ID" på denna sida), om du har ett sådant, med tillhörande lösenord.

Läsplattan kan inte köpas ut då de återanvänds av efterträdande politiker eller inom andra verksamheter.

Instruktion för att nollställa ipad (pdf) Pdf, 399 kB.

Lösenkod till din läsplatta samt support

När du får din surfplatta är lösenkoden 1234 (samma för alla). Denna lösenkod ska ändras.

Instruktion för att byta lösenkod på läsplatta och starta upp mejl (pdf) Pdf, 819 kB.

Om du har glömt din lösenkod kontaktar du Tele-helpdesk på telefonnummer 010-831 4000 (tonval 3, Tele). Du behöver ange serienumret som står på baksidan av din läsplatta (står efter serial). Om inte Tele lyckas låsa upp din läsplatta behöver du lämna in den till sekretariatet på regionens hus för att återställa den. Allt som är sparat på läsplattan kommer då att raderas.

App-katalogen är Region Värmlands egna interna app-katalog. Den finns installerad på din läsplatta och ikonen ser ut så här:

ikon för Region Värmlands app-katalog

I app-katalogen finns olika appar som du kan ladda ner och som kan vara användbara i ditt uppdrag som förtroendevald, exempelvis Netpublicator (vanligtvis förinstallerad) och regionens intranät. Alla appar i app-katalogen är gratis och kräver inget Apple-ID.

Ett Apple-ID används för att komma åt Apples tjänster, till exempel för att ladda ner appar i App Store. Kontot är gratis men vissa appar kan kosta pengar. Eventuella köp i App Store ska betalas av dig som privatperson. Vid köp behöver du därför uppge dina privata kortuppgifter och/eller din faktureringsadress.

Region Värmland ställer inga krav på att du ska ha ett Apple-ID och ger inte support i ärenden som rör Apple-ID. Vid problem med Apple-ID får du får själv kontakta Apples support (apple.com).

Intranätet är Region Värmlands interna webbplats. Första gången du besöker intranätet visas en guide som steg för steg hjälper dig att förstå intranätet. Du kan när som helst titta på den igen. Länkar till filmen och mer information finns i sidfoten på intranätet och du kan också hitta sidorna via sökfunktionen.

Du når intranätet via appen Intranät, som finns att ladda ner i regionens app-katalog (läs mer i den utfällbara boxen "app-katalog" på denna sida).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?