Till startsidan
Start / Politik & demokrati / För förtroendevalda / Om du vill avsäga dig uppdrag

Om du vill avsäga dig uppdrag

Om du vill avsäga ditt ett eller flera uppdrag inom Region Värmland meddelar du det till regionens diarium. Fullmäktige beslutar sedan om att entlediga dig och ser till att en ersättare utses. Har du inga politiska uppdrag kvar lämnar du tillbaka eventuell utrustning som du har lånat av Region Värmland.

Så här går det till om du vill avsäga dig ditt uppdrag som ledamot eller ersättare.

  1. Du skickar ett e-postmeddelande till regionens diarium: region@regionvarmland.se. I meddelandet ska ditt namn, parti och det eller de uppdrag som du vill avsäga dig tydligt framgå.
  2. Fullmäktige beslutar vid nästkommande sammanträde om att entlediga dig. Om avsägelsen gäller fullmäktige skickas fullmäktiges beslut till Länsstyrelsen, som sedan utser din ersättare utifrån resultatet från det senaste valet. Om avsägelsen gäller övriga instanser beslutar fullmäktige vem som ska ersätta dig. Den person som blivit vald i ditt ställe har rätt att tjänstgöra vid nästkommande möte.
  3. Om din avsägelse innebär att du inte har några politiska uppdrag kvar i en politisk instans där regionen tillhandahåller läsplatta ska du lämna tillbaka den samt tillbehör, se återlämning av läsplatta.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?