Till startsidan
Person funderar över vägval.

Kommunikation

Ord och bilder spelar stor roll i jobbet med jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Här hittar du verktyg som hjälper dig att kommunicera schyst. De flesta verktygen är utformade som övningar där du kan göra vissa själv och andra tillsammans med kollegorna.

Verktyg för att komma igång eller fortsätta

Kvinna och man samarbetar.

Beställa kommunikation

Ibland kan du behöva beställa kommunikation. För att resultatet ska bli som du vill är det viktigt att du ger den skribent, fotograf eller formgivare som du anlitar ett bra underlag. Betona hur du vill att din organisation ska framställas.

Ta fram en checklista
Att välja ord
Att välja ordVissa uttryck kan förstärka oönskade normer. En övning i att vrida på det invanda.
Hitta alternativa ord
Hitta alternativa ordEn del vanliga ord är ojämlika i sin konstruktion och sammansättning. Gör andra val.
Könsbestämda uttryck
Könsbestämda uttryckVissa ord ger känslan att något bara gäller det ena könet. Behöver det vara så?
Värdeladdade uttryck
Värdeladdade uttryckOrdval signalerar värderingar. Var uppmärksam på vilken effekt orden får i olika sammanhang.
Medveten fotografering
Medveten fotograferingEn bild skickar blixtsnabbt ett budskap till mottagaren. Tänk efter före.
Se över bildbanken
Se över bildbankenSe över ditt bildarkiv ur ett helhetsperspektiv och ställ kontrollfrågor till dig själv.
Kan du göra något annorlunda?
Kan du göra något annorlunda?Är dina bilder stereotypa, fundera över dina val och vad du kan göra annorlunda.