Till startsidan

Persona del 2 - en god kollega

Denna metod är en fortsättning av resultatet från persona del 1. Syftet med denna metod att fortsätta arbeta med den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön för att utveckla en gemensam bild av arbetsplatsen.

Vi har sett att det kan vara svårt att inleda en dialog om framför allt den psykosociala arbetsmiljön således har denna metod utvecklats i detta syfte. I denna riskbedömande metod testar ni att prata om er arbetsmiljö på ett nytt sätt genom att använda er av en persona och tala utifrån den i tredje person. Metoden gör det enklare att dela sin åsikt i grupp, eftersom man slipper prata utifrån sig själv.

Resultatet du vill att personan ska ge uttryck för kan exempelvis vara:
Så här tycker vår persona att en god kollega ska bete sig.

Läs om hur Eda kommun använde sig av personan som ett verktyg för att få igång dialog om arbetsmijön.

Syfte

Syftet med denna övning är att fortsätta dialogen om arbetsmiljön med personan som stöd. I denna övning rör sig dina medarbetare närmare lösningar på eventuella arbetsmiljöproblem. Övningen kommer också synliggöra medarbetarnas olika erfarenheter och upplevelser av arbetsplatsen.

Mål

Medarbetarna tar del av det personan ger uttryck för och skapar tillsammans uppgifter med målet att förbättra arbetsmiljön.

Du behöver

Förutsättningar

Tid: 60 minuter

Du bör ha genomfört:

 1. Persona del 1
 2. En mönsteranalys av resultatet från persona del 1.
  Se Innovationsguidens instruktion för "Hitta mönster" (innovationsguiden.se).

För att workshopen ska fungera bra krävs det att du som leder övningen följer vissa förhållningsregler:

 • Lyssna nyfiket och aktivt på deltagarna.
 • Ha inte svar eller försvar redo.
 • Fråga för att skapa förståelse.
 • Tydliggör att det inte kommer att letas syndabockar.
 • Uppmana deltagarna att utföra uppgifterna aktivt.
 • Våga prova!

Gör så här

 1. Sammanställ en insikt utifrån mönsteranalysen i en löpande text.
 2. Övning tillsammans med medarbetarna

Insikt i löpande text

Sammanställ en insikt utifrån mönsteranalysen i en löpande text. Denna text ska formuleras utifrån personans perspektiv. Insikten kan vara något som din persona vill förmedla till sina kollegor. Exempelvis: Så här tycker [personans namn] att en god kollega ska bete sig.

När du sammanställer insikterna i löpande text kan du samtidigt fundera på:

 • Vad står rubrikerna och innehållet i dina kluster för? Vad finns under ytan?
 • Undvik att väva in dina tolkningar av situationen
 • Om något kluster inte passar in i helheten av den löpande texten så behöver inte det användas.
 • Berätta för gruppen det som du väljer att plocka bort.

Övning tillsammans med medarbetarna

 1. Delge insikten för medarbetarna. Skriv gärna ut den och häng upp den i fikarummet.
 2. Be medarbetarna välja teman från personen att diskutera i grupp och skriv ner 3 uppgifter ni kan göra fram tills nästa APT.
 3. Formulera tre uppgifter ni ska göra den närmsta månaden för att arbeta med det valda temat.

Nästa steg

På nästa träff med medarbetarna kan ni reflektera tillsammans hur det har fungerat.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?