Till startsidan
Till startsidan

Er vardag designmetod

I denna utforskande metod reflekterar ni tillsammans kring hur er vardag ser ut på arbetsplatsen. Vilka arbetsuppgifter utför ni idag? Vilka arbetsuppgifter bör ni göra mer av och vilka borde ni göra mindre av? Metoden ökar delaktighet och öppnar upp för dialog.

Läs om hur man i Säffle med hjälp av denna metod synliggjorde ett glapp mellan hur medarbetare vill jobba med sin arbetsmiljö och hur chefer väljer att utforma arbetet.

Syfte

Öppna upp för dialog, skapa tillit och delaktighet medarbetare emellan men också mellan medarbetare och chef.

Mål

Tydliggöra målbild utifrån medarbetarnas perspektiv att arbeta vidare med.

Du behöver

Förutsättningar

Tid: 50 minuter

För att övningen ska fungera bra krävs det att du som leder övningen följer vissa förhållningsregler:

 • Lyssna nyfiket och aktivt på deltagarna.
 • Ha inte svar eller försvar redo.
 • Fråga för att skapa förståelse.
 • Allt som sägs i rummet, stannar i rummet.
 • Tydliggör att det inte kommer att letas syndabockar.
 • Gå genom ”SMARR” (finns i Powerpointen ovan).
 • Tidsätt de olika stegen innan för att hinna allt.
 • Uppmana deltagarna att utföra uppgifterna aktivt.
 • Våga prova!

Tänk på

Ni kommer under detta tillfälle lägga stort fokus på varandras berättelser och det är av största vikt att våga berätta även om det ibland ligger utanför ”ramarna”. Var öppen och försök skapa det mötet. Tänk på hur du ska disponera tiden.

Gör så här

Fundera

Hur ser en typisk arbetsdag ut? Vad gör du? Vad känner du?

Skriv

Skriv ner allt du kommer på att du gör under ett arbetspass på post-it-lappar. En sak på varje lapp. Inte bara det du ”ska” göra, utan allt du faktiskt gör under ett arbetspass.

Klustra

Läs upp lapparna och sätt upp dem på en vägg/ett stort pappersark. Samla ihop de lappar där det står samma sak eller ungefär samma sak i olika kluster. (Vid behov kan mötesledaren titta bort alternativt lämna rummet efter denne gett instruktionerna.)

Mer

Vilka av lapparna skulle du vilja ha tid/resurser/möjlighet att göra mer av under din arbetstid? Varför?

Mindre

Vilka av lapparna skulle du vilja strunta i/låta någon annan göra/lägga mindre tid och resurser på under din arbetstid? Varför?

Hinder

 • Finns det något som hindrar dig att göra det som du skulle vilja göra mer av? Om ja, vad?
 • Finns det något som hindrar dig att göra mindre av det du vill göra mindre av?
  Om ja, vad?

Möjligheter

 • Vad behöver du för att kunna göra mer av det du vill göra mer av?
  Motivera ditt svar.
 • Vad behöver du för att kunna göra mindre av det som du vill göra mindre av?
  Motivera ditt svar.

Efterarbete

Resultatet av övning 2 och övning 3 sammanställs med hjälp av klustring.
Klustring innebär att gruppera ihop de lappar där det står samma sak eller ungefär samma sak. Försök hitta mönster och sammanfatta.

Nästa steg

Nästa gång bör ni fortsätta arbetet med en metod från kategorin ”Riskbedöma” för att stärka möjligheterna och motverka utmaningarna i arbetsgruppen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats