Till startsidan
Till startsidan

I den bästa av världar

I denna utforskande metod reflekterar ni tillsammans kring hur er arbetsplats skulle se ut “i den bästa av världar” och hur ni tillsammans kan arbeta mot den målbilden. Metoden ökar delaktighet och öppnar upp för dialog.

Du behöver

Förutsättningar

Tid: Cirka 60 minuter

För att workshopen ska fungera bra krävs det att den som leder övningen följer vissa förhållningsregler:

 • Lyssna nyfiket och aktivt på deltagarna.
 • Ha inte svar eller försvar redo.
 • Fråga för att skapa förståelse.
 • Allt som sägs i rummet, stannar i rummet.
 • Tydliggör att det inte kommer att letas syndabockar.
 • Gå genom SMARR (finns i powerpointen ovan).
 • Tidsätt de olika stegen innan för att hålla tiden.
 • Uppmana deltagarna att utföra uppgifterna aktivt.
 • Våga prova!

Tänk på

Ni kommer under detta tillfälle lägga stort fokus på att dela berättelser med varandra. Det är av största vikt att våga berätta även om det ibland ligger utanför ”ramarna”. Var öppen och försök skapa det mötet. Tänk på hur du ska disponera tiden. 

Gör så här

I den bästa av världar - om du får tänka helt fritt, utan några som helst begränsningar, hur ser din arbetsplats ut då? Hur styrs den? Vad gör du? Hur jobbar du? Hur mår du?

Dela tankar med varandra och skapa tillsammans den perfekta arbetsplatsen. För anteckningar gruppvis på post-it-lappar.

Arbeta i grupper om 3-4 personer.

Tänk att det har gått några år och att er hypotetiskt perfekta arbetsplats har uppmärksammats i en tidning. Utifrån post-it-lapparna, formulera om tankarna till en löpsedel. Sätt/rita/skriv en rubrik och ett på A3-ark (se ovan). Vad står det på er löpsedel?

Arbeta tillsammans i grupper om 3–4 personer. Grupperna presenterar löpsedlarna för hela gruppen.

Utifrån era löpsedlar, välj ut en som passar som målbild (se mall ovan) eller alternativt skriv ihop en ny utifrån flera exempel.

Låt sedan var och en fundera enskilt och svara på:

 • Vad kan jag göra för att vi ska nå målbilden?

Sedan i grupper:

 • Vad måste vi (kollegor) göra för att vi ska nå målbilden?
 • Vad måste någon annan göra för att vi ska nå målbilden?
 • Vad hindrar oss för att nå målbilden? Varför går det inte?
 • Vad gör att vi redan är på god väg att nå målbilden?
 • Vad kan vi göra för att klara eventuella hinder?

Reflektion

Ge medarbetarna fem minuter att reflektera över övningarna.

Efterarbete

Materialet kring målbilden sammanställs och en plan för att nå målbilden återkopplas.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats