Till startsidan

Persona del 1 - tvärtom-metoden

I denna riskbedömande metod pratar ni om er arbetsmiljö på ett nytt sätt genom en persona. När man använder sig av en persona och talar utifrån den i tredje person blir det enklare och mindre känsligt att dela sin åsikt.

Tvärtom-metoden formulerar problemet som motsatsen till det man vill åstadkomma. Genom att hitta på motsatser kan man inse saker som tagits för givet och få nya perspektiv på problematiken.

Läs om hur Eda kommun använde sig av personan som ett verktyg för att få igång dialog om arbetsmijön.

Syfte

Inleda en dialog om arbetsmiljön inom arbetsgruppen på ett nytt sätt.

Mål

Arbetsgruppen ska starta dialogen om sin arbetsmiljö genom att använda sig av personan. Det ger förståelse för hur kollegorna upplever arbetsmiljön just nu.

Du behöver

Förutsättningar

Tid: 60 minuter

För att kunna inleda arbetet behöver du ha gjort någon form av metod i utforska-fasen som du har sammanställt till personans nulägesbild av arbetsmiljön.

För att workshopen ska fungera bra krävs det att du som leder övningen följer vissa förhållningsregler:

  • Lyssna nyfiket och aktivt på deltagarna.
  • Ha inte svar eller försvar redo.
  • Fråga för att skapa förståelse.
  • Tydliggör att det inte kommer att letas syndabockar.
  • Gå genom ”SMARR” (finns i PowerPointen).
  • Tidsätt de olika stegen innan för att hinna allt.
  • Uppmana deltagarna att utföra uppgifterna aktivt.
  • Våga prova!

Tänk på

För att metoden ska fungera är det viktigt att du som ska facillitera den tror på metoden och att den kommer skapa värde. För att arbetsgruppen ska bli engagerad och dialogen ska komma i gång är det också viktigt att personan representerar arbetsgruppens tankar och värderingar, inte chefens.

Gör så här

  1. Börja med att beskriva och presentera personan du skapat för arbetsgruppen. Utgå från Powerpointen.
  2. Kort reflektion: Fråga arbetsgruppen om de känner igen sig i personan.

Övning: Tvärtom-metoden

Dela upp arbetsgruppen i grupper om 2–3 personer och dela ut mallen ”Tvärtom-metoden", en mall per grupp, plus post-it lappar.

Deltagarna ska tillsammans i sina grupper, besvara frågan: ”Hur ska vi förvärra situationen för [personans namn]?”. De ska skriva ner minst 5 av sina värsta och mest negativa idéer. Ett svar per post-it.

Vänd på mallen och gör samma sak, fast tvärtom. ”Hur ska vi förbättra situationen för [personans namn]?”. De ska skriva ner minst 5 av sina bästa och mest positiva idéer. Ett svar per post-it.

Dela

En person från varje grupp delar en negativ och en positiv idé för hela arbetsgruppen.

Reflektion

Be deltagarna reflektera kring hur det kändes att använda sig av en persona för att prata om sin arbetsmiljö.

Nästa steg

Efter workshopen samlas mallarna in och workshopledaren gör en mönsteranalys av de positiva lapparna från tvärtom-metoden. Resultatet från denna mönsteranalys ska användas till en insikt i Persona – del 2.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?