Till startsidan

5.3 Medicintekniska produkter

De flesta hjälpmedel för daglig livsföring och för vård och behandling är medicintekniska produkter.

Lagen om medicintekniska produkter (SFS 1993 :584) beskriver vad som är en medicinteknisk produkt och vilka säkerhetskrav som ska uppfyllas.
Det ställs bland annat krav på att produkterna ska vara CE märkta. Märkningen innebär att tillverkaren försäkrar att produkten är korrekt kontrollerad och uppfyller gällande krav. Tillverkarens ansvar gäller bara då produkten används och underhålls på det sätt som anges i den produktinformation som medföljer produkten.
Tillverkaren har en skyldighet att rapportera olyckor och tillbud på CE-märkta medicintekninska produkter till Läkemedelsverket.

I Handboken används begreppet hjälpmedel för de produkter som ingår i hjälpmedelsnämndens ansvarsområde.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen