Till startsidan
Till startsidan

Kontakt hjälpmedelskonsulenter kognition och kommunikation samt omgivningskontroll

Det finns en konsulent som ansvarar för kognitiva hjälpmedel. Ansvaret innebär att öka kompetensen hos personal inom kommun och region om kognitivt stöd och via konsultation och rådgivning vara ett stöd till förskrivare.

Vissa mer avancerade kognitiva hjälpmedel förskrivs i samråd med konsulent genom ett remissförfarande till Hjälpmedelsservice (i regionen via Cosmic, i kommunen – remissblankett från hemsidan). För regionen finns det ett hyrsystem för vissa kognitiva hjälpmedel där rekonditionering handhas av Hjälpmedelsservice

Inom kommunikationsområdet jobbar tekniker och en konsulent som bland annat har mycket kontakt med logopederna på Logopedmottagningen samt Vuxenhabiliteringen och vägleder dem i val av produkt. Konsulenten vägleder även remittenter ute i kommunerna vid val av produkt inom området omgivningskontroll. Konsulenten har förskrivaransvar för avancerade kommunikationshjälpmedel samt de mer avancerade hjälpmedlen inom omgivningskontroll. Vem som kan vara remittent ser lite olika ut beroende på vilken riktlinje det gäller. Vid behov försöker vi också få till samarbete kring patienten med personal i patientens hemkommun.

Ansvarsområden

Kognition

Birgitta Bjerre

Kommunikation och omgivningskontroll

Daniel Arne

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats