Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

09 33 04 Badbrädor 09 33 05 Badsitsar 09 33 07 Duschstolar 09 33 08 Ryggstöd för bad eller dusch

Nivå

2b och 4a

Förskrivare

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp

Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att ta sig i och ur badkar.
Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att bibehålla stående ställning.

Kriterier

Badbräda

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att ta sig i och ur badkar. Aktivitetsbegränsning som innebär behov av att sitta för att tvätta sig i badkar.

Duschstol/Duschpall

Aktivitetsbegränsning som innebär stort behov av att sitta för att tvätta sig/kroppsvård.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra förflyttning i/ur badkar.
Öka säkerheten och självständigheten vid personlig vård.
Förebygga fall.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt

För kortvarigt behov (under 4 månader), då hälso- och sjukvårdens kompetens inte krävs, finns möjlighet att hyra enligt fastställd taxa.

______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Utprovning

Bad

 • Kontrollera alltid att badkaret står stadigt.
 • Kontrollera att anläggningsytan är tillräckligt stor så att badbrädan ligger stadigt mot badkaret.
 • Instruera brukaren att själv kontrollera så badbrädan ligger stadigt innan användning. Instruera brukaren att först sätta sig på badbrädan och sedan lyfta benen över badkarskanten.
 • Stödhandtag på badbrädan ingår i standard och kan vara ett alternativ till montering av stödhandltag i vägg.
 • Badbrädan finns i två bredder.
 • Annan modell finns med ryggstöd och snurrfunktion.
 • Påminn brukaren om halkrisk vid i/urstigning. En antihalkmatta kan användas både i och utanför badkaret för att undvika halkrisk.

Dusch

Vägledning vid bedömning av stora svårigheter att bibehålla stående kroppsställning:
Har man behov av att gå med rollator inomhus kan det utgöra en grund för förskrivning av duschpall.

 • Kontrollera höjden så att brukaren når ner ordentligt med fötterna i golvet.
 • Duschpallar kan fås med/utan arm- och ryggstöd. Armstöden kan underlätta vid uppresning och arm/ryggstöd kan vara ett stöd för brukare med nedsatt bålbalans.
 • Duschpall med hygienurtag underlättar vid nedre hygien.
 • Duschpall med uppfällbara armstöd kan användas vid sidoförflyttning.
 • Duschpall med snurrfunktion kan underlätta vid förflyttning i/ur duschen.
 • Råd brukaren att använda antihalkmatta för att unvika halkrisk.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats