Till startsidan
Till startsidan

Riktlinjer för kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för kognitiva hjälpmedel är samlade här, då de finns inom flera ISO-koder.

Stimulatorer

04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet 

Varseblivningshjälpmedel

Hjälpmedel för att handha, manövrera och/eller kontrollera utrustning

24 13 03 Kabelanslutna fjärrkontroller.

Vissa av de hjälpmedel som ingår i förskrivningsbart sortiment är konsumentprodukter. Med konsumentprodukter menas produkter eller varor som säljs till och marknadsförs mot privatpersoner.

Regioner och kommunerna har en skyldighet att utvärdera att en konsumentprodukt är säker för patienten och det sätt den ska användas. Patienten måste informeras om att patientskadeförsäkringen inte gäller vid förskrivning av konsumentprodukter.

Information

Utbildning via en PowerPoint-presentation Powerpoint, 24 MB. till uppdaterad riktlinje 04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet (tyngdprodukter). OBS! Kontrollera att du har ljudet på.

Information till förskrivare om lån av kognitiva hjälpmedel (pdf) Pdf, 9 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats