Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

12 36 15 Stationära lyftar monterade på eller i andra produkter

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med svår funktionsnedsättning som medför svårigheter att ta sig i och ur badkar och medicinska skäl finns för att bada.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som medför stora svårigheter att självständigt ta sig i och ur badkar och medicinska skäl finns för behov av att bada. Detta ska vara styrkt av leg. läkare.
Förskrivning förutsätter att behovet inte kan tillgodoses med enklare bad- och duschhjälpmedel.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra självständig förflyttning i och ur badkar och att bada.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

_________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Förskrivare gör en bedömning av brukarens situation med tyngdpunkt på brukarens möjlighet till självständighet vid förflyttning i/ur badkar. Förskrivning förutsätter att behovet inte kan tillgodoses med enklare bad- och duschhjälpmedel.

Bedömning görs också om badkaret är lämpligt att användas tillsammans med badlyft. Eftersom badlyften bygger i höjd kommer man oftast inte ner så djupt i vattnet att axlarna hamnar under vattenytan. Tänk på att om badkaret även ska användas av andra personer kan det vara tungt att förflytta badlyften.

Utprovning

Tänk på max brukarvikt.

Förskrivare ansvarar för att de skötsel- och bruksanvisningar som medföljer badlyften lämnas ut och gås igenom.

Uppföljning

Enligt förskrivningsprocessen.

Övrigt

Rengör badkar och sugproppar före användning för att badlyften inte ska ändra läge.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats