Till startsidan
Till startsidan
Start / Administration / Avgiftshandbok / Patientavgifter och högkostnadsskydd

Avsnitt 11: Avgifter för kopior allmänna handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar grundar sig generellt på avgiftsförordningen (1992:191). Här hittar du aktuella avgifter för kopior på allmänna handlingar och journaler.

I förekommande fall ska mottagaren betala ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

Kopior av allmänna handlingar är momsfria.

Avgifterna ingår inte i något högkostnadsskydd.

Avgiftsfrihet för kopior av allmänna handlingar gäller för:

  • Andra myndigheter, vårdinrättningar, privata vårdgivare, LÖF eller massmedia.
  • 1-9 kopior av allmänna handlingar.
  • Var och en har rätt till ett kostnadsfritt årligt utdrag av de personuppgifter som regionen behandlar om den sökande (till exempel journalutdrag).

Avgifter för allmän handling och journalkopia.

Om en beställning av journalkopia gäller flera journaler inom ett sjukhus eller vårdcentral skall dessa behandlas som en när det gäller avgiften.

Privatpersoner och företag

Sida 1-9: avgiftsfritt
Sida 10: 50 kronor
Därefter: 2 kronor per sida

Maximal kostnad: 300 kronor

Journalkopia som beställs av försäkringsbolag

300 kronor per beställning + moms

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats