Till startsidan

Bilaga 2: Hälsokontroller och intyg

I listorna nedan framgår vägledande exempel för tillämpning av avgifter för hälsokontroller och intyg.

 • Barnhabilitering i Region Värmland för inskrivna patienter
 • Bostadsanpassning, intyg om
 • Dödsbevis och dödsorsaksintyg, utfärdande av
 • Funktionsnedsättning/sjukdom/diagnos, intyg om (i andra sammanhang än intyg till Försäkringskassan)
 • Färdtjänst, intyg för
 • Föräldrapenningförmåner, intyg för
 • God man eller förvaltare, intyg för
 • Hälsoundersökning/hälsosamtal för asylsökande
 • Körkortstillstånd, intyg om sjukdom (exempelvis diabetes, trafiksyn)
 • LSS-intyg
 • Patientskadeförsäkringen, intyg enligt
 • Psykiatrisk tvångsvård, vårdintyg för
 • Sjukdom till arbetsgivare och myndigheter vid sjukdom längre än 7 dagar, intyg för
 • Skolgång, intyg som rör barns skolgång
 • Socialförsäkringsbalken, intyg enligt (exempelvis till Försäkringskassan)
 • Socialtjänst inom länet och som rör barn till och med 19 år, intyg och hälsokontroller som begärs av
 • Sterilisering, intyg om
 • Särskilt högriskskydd, läkarutlåtande
 • Tandvårdsstöd, intyg för

Priser anges inklusive moms.

 • Arbetsförmåga, intyg till arbetsgivare (förstadagsintyg): 470 kronor
 • Behandlingshjälpmedel, intyg om innehav av (exempelvis inför en resa):
  470 kronor
 • Bilbälte, intyg för befrielse från att använda: 470 kronor
 • Blodgrupperingsundersökning, intyg om: 470 kronor
 • Faderskapsprov, utan samband med faderskapsmål: 376 kronor
 • Färgsinnesintyg: 470 kronor
 • Handikappfordon, intyg för (utan undersökning): 470 kronor
 • HIV/aids, friskintyg för visum: 470 kronor
 • Läkemedel, intyg om innehav av (exempelvis inför en resa): 470 kronor
 • MRSA-prov (exklusive analys): 376 kronor
 • Parkeringstillstånd, intyg för (utan undersökning): 470 kronor
 • Reseåterbud, intyg för (exklusive undersökning): 470 kronor
 • Spirometri: 376 kronor
 • Sjukdom, intyg om (i andra sammanhang än öppenvårdsbesök eller intyg till Försäkringskassan): 470 kronor
 • Visum, intyg för (exklusive provtagning): 470 kronor

Avgifter anges inklusive moms, med två undantag.

 • Adoption, intyg inför (exklusive ev lungröntgen): 940 kronor
 • Asbestlunga, intyg om: 940 kronor
 • Audiogram länssjukvård: 940 kronor
 • Dykarcertifikat, intyg för (enbart undersökning, exkl ev lungröntgen): 940 kronor
 • EKG, vilo- (i samband med intyg): 940 kronor
 • EKG, vilo- (ej samband med intyg): 752 kronor exklusive moms
 • Flygcertifikat protokoll 1 C (exklusive tillkommande kostnadskrävande undersökningar): 940 kronor
 • Flygcertifikat, vilo-EKG: 940 kronor
 • Frisklunga, intyg för: 940 kronor
 • Hälsoundersökning för att utfärda intyg (normal omfattning): 940 kronor
 • Hälsoundersökning som inte rör intyg (normal omfattning): 752 kronor exklusive moms
 • Körkortstillstånd, hälsodeklaration för: 940 kronor
 • Parkeringstillstånd, intyg för (med undersökning): 940 kronor
 • Utbildningssökande, intyg för: 940 kronor
 • Utlandsarbete eller studier, intyg för: 940 kronor

 • Arbets-EKG, ej i samband med intyg: 1 128 kronor
 • Arbets-EKG, i samband med intyg: 1 410 kronor
 • Boxare/brottare, intyg: 1 410 kronor
 • Emigration, intyg för: 1 410 kronor
 • Fallskärmshoppning: 1 410 kronor
 • Flygcertifikat övriga protokoll, per protokoll (exklusive tillkommande kostnadskrävande undersökningar): 1 410 kronor
 • Gynekologisk undersökning för att utfärda intyg, i andra fall än för rättsintyg: 1 410 kronor
 • Gynekologisk undersökning, ej i samband med intyg: 1 128 kronor
 • Hälsoundersökning där det krävs utökad provtagning, ej i samband med intyg: 1 128 kronor
 • Hälsoundersökning som rör intyg där det krävs utökad provtagning: 1 410 kronor
 • Rallyförare, intyg för: 1 410 kronor
 • Travsport, intyg för licens: 1 410 kronor
 • Tropikmedicinsk hälsoundersökning efter utlandsvistelse, exklusive analys:
  1 410 kronor

Personer som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd ges vård enligt lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Generellt gäller samma principer och villkor som för asylsökande.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?