Till startsidan

Avsnitt 4: Avgifter för slutenvård

När en patient är inskriven i slutenvård gäller nedanstående avgift.

Slutenvårdsavgiften ingår inte i något högkostnadsskydd.

Avgift för slutenvård per vårddygn: 130 kronor

Uppgår till 0,0023 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste tiotal kronor, vilket för år 2023 innebär 130 kronor.

Avgiftsfri slutenvård

Slutenvård är avgiftsfri för:

  • Barn och ungdomar till och med 19 år.
  • Asylsökande.
  • Undersökning, vård och läkemedel i samband med behandling av en allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen (2004:168).
  • Häktade, anhållna samt intagna på kriminalvårdsanstalt.
  • Psykiatrisk vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).
  • Psykiatrisk vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
  • Permission där patient vistas utanför sjukhuset minst 12 timmar sammanhängande mellan kockan 06.00 och 24.00.
  • Organdonatorer.
  • Utskrivningsdag.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?