Till startsidan

Avsnitt 2: Vilka patienter och vilken vård gäller regelverket för?

Reglerna för vad en patient ska betala är olika bland annat beroende på vart patienten vårdas och är folkbokförd.

En patient som är folkbokförd i Värmland och vårdas i Värmland betalar avgifter enligt detta regelverk. Om en värmländsk patient vårdas i en annan region gäller den vårdande regionens regelverk.

De patienter som vårdas i regionen, och har rätt till samma vårdförmåner som bosatta i regionen, betalar samma patientavgift och har även rätt till högkostnadsskydd enligt detta regelverk.

Generellt gäller att en person som är bosatt i Sverige betalar samma avgift och har rätt till högkostnadsskydd enligt samma villkor som bosatta i regionen/landstinget. Det som kan skilja sig åt är bland annat att det krävs remiss för rätten till viss vård. Via länken Utomlänsvård, riksvatal (skr.se) kan du läsa avtalet som reglerar vad som gäller i dessa fall.

Utöver det har Region Värmland avtal med andra regioner, som till exempel med Västra Götalandsregionen.

Patienter från andra EU/EES-länder som är försäkrade för vårdförmåner har rätt till nödvändig eller planerad vård mot uppvisande av rätt intyg.

Sverige har även avtal med vissa länder vilket innebär att patienter bosatta i dessa länder har rätt till vissa vårdförmåner.

För de länder som inte ingår i EU/EES eller där det saknas avtal gäller generellt att patienten ska betala hela vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan.

På sidan vård av personer från andra länder kan du läsa mer.

Asylsökande ges vård enligt lagen om vård till asylsökande. Patienten betalar en patientavgift enligt förordning 1994:362. För vuxna gäller vård som inte kan vänta; för barn ges samma vård som barn folkbokförda i länet. Patienten ska visa sitt LMA-kort. Mer information om vårdåtagandets omfattning framgår på sidan vård av personer från andra länder.

Aktuella patientavgifter för asylsökande framgår i detta regelverk. Asylsökande ska uppvisa ett giltigt LMA-kort.

Personer som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd ges vård enligt lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Generellt gäller samma principer och villkor som för asylsökande.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?