Start / Hälsa & vård / Nya CSK / Möt framtidens vård

Möt framtidens vård

Med en demografisk utveckling mot en befolkning med ökande medelålder och fler kroniska sjukdomar uppstår nya vårdbehov.

Vårdens utveckling går mot mindre sjukhusvård, mer digitalisering, högre patientinvolvering och vård nära patienten. Vi förflyttar sjukhusvård till primärvård och nära vård, och skapar förutsättningar för tätare samverkan med den kommunala vården.

Centralsjukhuset är en del i Region Värmlands totala vårdutbud. Tillsammans skapar delarna en helhet där vi erbjuder god vård på alla nivåer för alla i Värmland.

Nära vård

Utvecklingen mot nära vård är en nationell omställning som pågår i hela landet. Syftet är att anpassa insatserna efter individuella förutsättningar och behov, och vad som är viktigt för den enskilda.

I Värmland drivs omställningen mot nära vård av Region Värmland tillsammans med länets kommuner. Du kan också läsa mer om nära vård på Sveriges kommuner och regioners webbplats.

 

Klinisk forskning – en förutsättning för dagens och morgondagens vård

Klinisk forskning är en förutsättning för att ta fram ny kunskap och att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård. Forskning utgör en integrerad del av hälso- och sjukvården där dagens vård är en produkt av gårdagens forskning och dagens forskning är morgondagens vård.

Forskningen behöver bedrivas nära patienterna för att i större utsträckning arbeta för att förhindra uppkomst eller utveckling av sjukdom. I takt med att vården förflyttar sig mot nära vård måste också den kliniska forskningen i större utsträckning bedrivas även utanför universitetssjukhusen, det vill säga på länssjukhus och inom primärvård och nära vård.

Mer information om Region Värmlands kliniska forskning finns på Centrum för klinisk forskning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen