Till startsidan
Start / Politik / Samverkan / Rådet för funktionsrätt / Bidrag inom funktionsrätt

Bidrag inom funktionsrätt

Region Värmland ger bidrag till organisationer som verkar på länsnivå inom funktionsrättsområdet.

Ansökningsperioden för verksamhetsbidrag 2025 öppnar upp under våren 2024.

Läs mer om verksamhetsbidrag funktionsrätt.

Syftet med Region Värmlands bidrag inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde är att främja verksamhet som bidrar till uppfyllandet av Region Värmlands vision – Livskvalitet i världsklass samt till att uppfylla kultur- och bildningsnämndens mål, Värmlandsstrategin och övriga planer inom nämndens ansvarsområd

Bidrag inom funktionsrättsområdet ges till länsövergripande organisationer som verkar för att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet till full delaktighet i samhällets olika delar, jämlika livsvillkor och möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Bidragstyper inom fuktionsrättsområdet

Det finns tre olika typer av bidrag. Nedan finns grundläggande kriterier och hur du ansöker om:

Söka pengar i fonder och stiftelser

Region Värmland förvaltar fonder och stiftelser som till största delen är avsedda för enskilda sjuka eller personer med funktionsnedsättning bosatta i Värmland. Grundläggande kriterier och hur du ansöker:

Om du vill söka pengar i fonder och stiftelser (1177.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?