Till startsidan

Ändamålsbestämda bidrag funktionsrätt

Ändamålsbestämda bidrag inom funktionsrättsområdet består av tre olika former av bidrag.

Nedan finns grundläggande kriterier och hur du ansöker om:

Bidraget ges till nystartade länsorganisationer inom funktionsrättsområdet. Bidraget ska gå till kostnader i samband med uppstart.

Nystartade föreningar bedöms välvilligt för att ge dessa en chans att komma i gång med sin verksamhet.

Ansökan ska innehålla organisationens stadgar, organisationsnummer, protokoll från bildandet av föreningen, verksamhetsplan samt budget.

Ansökningshandlingar

Region Värmland ger bidrag till lokala organisationer i Värmland för badledare.

Bidraget är avsett att underlätta för föreningarna att arrangera bassängträning för alla patientgrupper som är i behov av detta, oberoende av medlemskap. En viss egenavgift rekommenderas.

Organisationerna ska uppfylla kraven som framgår under allmänna villkor förutom kraven på att vara länsövergripande.

Bidrag kan inte ansökas för eller användas till den allmänna verksamheten, detta bidrag söks hos kommunen.

Ansökan om bidrag till badhandledare ska vara inne senast 30 augusti 2023.

Ansökningshandlingar

Lönebidrag ger länsövergripande organisationer möjlighet att ha lönebidragsanställda på sitt kansli. Dessa är anställda på samma villkor som andra på den reguljära marknaden.

Mycket av föreningsarbetet utförs av ideella krafter men anställda behövs för att det medlemsstödjande arbetet ska fungera. Många organisationer har i samspel med arbetsförmedlingen lyckats skapa bra förhållanden för att personer med nedsatt arbetsförmåga ska komma till sin rätt.

Region Värmland beviljar upp till 10 procent av lönekostnaden och arbetsgivaren ska erhålla lönebidrag från Arbetsförmedlingen.

Rekvirering av beviljat lönebidrag sker kvartalsvis retroaktivt på fastställd blankett. Organisationen är skyldig att meddela förändring under pågående år.

Ansökningshandlingar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?