Allmän kurs i Filipstad

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill fullfölja dina gymnasiestudier. Hos oss studerar du i din egen takt, på den nivå du befinner dig. Vi finns i centrala lokaler i Filipstad.

Grupparbete

Allmän kurs har stora möjligheter att anpassas efter din förmåga och ditt sätt att lära dig. Kursen passar för den som har gått grundskolan helt eller delvis, eller har gått i skolan i ett annat land. Den passar också för dig som har gått på gymnasiet, men saknar grundläggande behörighet.

Utbildningen ökar din förståelse för samhället och samhällsfrågor och därigenom dina möjligheter att påverka din egen situation.

Kurstiden varierar beroende på vilka förkunskaper du har. Ett år är den kortaste kurstiden för att få ett studieomdöme.


Mål för utbildningen 

 • Grundläggande och/eller särskilda behörigheter för högre studier vid yrkeshögskola eller universitet
 • Insikt om FN:s globala mål, Agenda 2030
 • God studievana inför högre studier
 • Stärkt i att arbeta tillsammans med andra
 • Stärkt i att arbeta självständigt
 • Stärkt självkänsla och självförtroende

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig möjlighet att nå behörighet i de ämnen som krävs för grundläggande behörighet till högre studier. Utbildningen utgår från de studerandes intressen, förkunskaper och det som sker i samhället.

Utbildningsort: Filipstad

Kurstyp: Allmän kurs

Längd: 1-3 år

Studietakt: 100 procent

Start hösttermin: augusti

Sista ansökningsdag hösttermin: Ej sökbar

Start vårtermin: Ej sökbar

Sista ansökningsdag vårtermin: Ej sökbar

Studiestödsnivå, CSN: Gymnasienivå (A1)

Kursen är 39 veckor per läsår. Kursen bygger på att du ska klara ditt skolarbete under skoltid utan att behöva hemstudier.

Följande gymnasiebehörigheter ges möjlighet att uppnå:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
 • Matematik 1-4
 • Engelska 5-7
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2, 2
 • Naturkunskap 1a1, 1a2, 2
 • Historia 1a1, 1a2
 • Religion 1

Har du redan någon eller några av ovan nämnda kurser, studerar du vidare i ämnet och utvecklas utifrån de kompetenser du redan har. Förutom behörighetsämnena ingår olika aktiviteter och schemabrytande temadagar.

Några gånger om året är det skolaktivitet på kvällstid eller på en helg.

Resor mellan skolans olika enheter som finns i Karlstad, Molkom och Filipstad förekommer. Kostnaden för den resan betalas inte av skolan.

Under skoldagen har du tillgång till dator. Övrigt studiematerial och ev lärobok ordnar du själv.

Förutsättningar och urval

Skolans allmänna kurser vänder sig till dig som saknar grundskole- och/eller gymnasieutbildning, eller som behöver förbättra dina kunskaper från grundskola eller gymnasium.

Vår ambition är att skapa en dynamisk grupp med en jämn spridning mellan kön, etnisk bakgrund och ålder, vi följer de bestämmelser som finns beskrivna i diskrimineringslagen.

Vi prioriterar dig som har kort utbildning.

Allmän kurs på gymnasienivå

Allmän kurs på gymnasienivå ger grundläggande behörighet för högre studier. Tiden för att nå gymnasiebehörighet varierar och beror på tidigare skolgång och arbetslivserfarenhet.

Allmän kurs på grundnivå

Studieförberedande kurs på grundnivå förbereder för vidare studier på gymnasienivå . Du som behöver svenska som andraspråk studerar ämnet svenska i en egen grupp. Du ska ha klarat av SFI D eller motsvarande innan du börjar hos oss.

Inriktning svenska som andraspråk finns på enheten i Karlstad och Filipstad.

Ansökan sker:

 • Digitalt via Schoolsoft på skolans hemsida

För att din ansökan ska vara fullständig bifogar du:

 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Kopior på betyg/intyg från tidigare studier, skannas digitalt
 • Personligt brev

Antagningsprocessen:

Ansökan tas emot och kontrolleras.

Du får en bekräftelse via mail på att ansökan är registrerad. Vid ofullständig ansökan ombeds du via mail inkomma med kompletteringar.

Vid fullständig ansökan kontaktar skolan dig för en antagningsintervju. Intervju kan ske fysiskt eller digitalt.

Efter urvalsprocessen är klar skickas ett skriftligt besked, via mail, med information om att du har blivit antagen, reservplacerad eller fått avslag.

Det är viktigt att du svarar på antagnings- eller reservplaceringsbeskedet.

För att tacka ja till en erbjuden plats på skolan betalar du in en bekräftelseavgift snarast möjligt. Denna avgift används sedan till en gemensam kassa för resor och studiebesök.

Du får ett välkomstbrev via mail där all information om kursstarten framgår.

Intyg, behörigheter och studieomdöme

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Det finns också möjlighet att uppnå:

Grundskolebehörighet för att kunna söka olika utbildningar på gymnasienivå

Grundläggande behörighet för högskole- och universitetsstudier

Särskilda behörigheter i gymnasiegemensamma ämnen

Efter ett års heltidsstudier har du rätt till ett studieomdöme. Ett studieomdöme är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan. Vi följer folkbildningsrådets riktlinjer för detta. Studieomdömet används i urvalsprocessen till högre studier.

Studieplanering och studievägledning

 • Molkoms folkhögskola erbjuder studievägledning vid behov
 • En studieplan tas fram av studievägledare och/eller biträdande rektor tillsammans med den studerande vid kursstart och uppdateras varje termin
 • För collegeåret finns även studievägledare vid Karlstads Universitet för att diskutera framtida studieval
 • Varje klass har en till två mentorer som ansvarar för att uppföljnings- och avstämingssamtal genomförs med varje studerande en-två ggr per termin.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?