Till startsidan

Vägen hit

Utvecklingen av Centralsjukhuset har diskuterats under en längre tid. Inledningsvis handlade det om var sjukhusets geografiska placering skulle vara – i dag om hur lokaler och byggnader på befintligt sjukhusområde ska optimeras för framtidens vård.

2024

April

Första "grävet" för Mottagningshuset

Bygget av Mottagningshuset sätter igång.

Första "grävet" för Mottagningshuset (nyhet 23 april)

Februari

Nya CSK-rummet invigs

Utställningsrummet för projektet, lokaliserat på Centralsjukhuset i Karlstad (vid hiss B) invigs. Här kan du läsa om projektet, titta på en modell över sjukhusområdet och följa historian från länslasarett 1905 till framtidens Nya CSK.

Nya CSK-rummet invigs (nyhet 6 februari)

Januari

Inflytt Västra paviljongen

Modulhuset Västra paviljongen är redo för inflyttning. 300 administrativa arbetsplatser flyttar från befintliga sjukhuslokaler till Västra paviljongen för att frigöra ytor till vården och för projektet Nya CSK.

2023

September

Kontrakt för Mottagningshuset undertecknades

Region Värmland och Skanska har nu undertecknat kontrakt för Mottagningshuset som är den första nya byggnaden inom Nya CSK.

Mottagningshuset får sex våningar med dagvård, öppenvård, fläktrumsvåning och källare omfattande totalt cirka 14 000 kvadratmeter.

Kontrakt för Mottagningshuset undertecknades (nyhet 27 september).

Mars

Politiskt klartecken för genomförande av Etapp 1

Regionfullmäktige beslutade den 8 mars att ge grönt ljus till att genomföra den första etappen av två i bygget av Nya CSK. Sjukhuset förväntas kosta sju miljarder kronor och stå klart 2036.

Allt sedan regionfullmäktige för drygt två år sedan beslutade att starta upp projektet har det bedrivits ett omfattande planeringsarbete tillsammans med totalentreprenören Skanska för att kunna påbörja den första etappen som består av fem övergripande delprojekt.

Regionfullmäktige klubbade första etappen av Nya CSK (nyhet 8 mars 2023)

2022

Februari

Projekt får officiellt namn

Nu är det klart att hela arbetet med att bygga om och till Centralsjukhuset får ett namn. Projektet heter numera "Nya CSK".

November

Invigning av hus 15

Det nya huset, hus 15, på Centralsjukhuset öppnas. I huset flyttar kirurgkliniken in med tre vårdavdelningar. Flytten och utbyggnationen av Centralsjukhuset är resultatet av en insikt från pandemin – att fler smittsäkra vårdplatser behövs.

78 nya vårdplatser invigda på Centralsjukhuset i Karlstad (nyhet 18 november 2022)

2021

September

Avtal för entreprenad undertecknas

Avtal om entreprenad för den första etappen (rivningar och ombyggnation på befintliga sjukhuset samt uppförande av mottagningshus och akuthus) tecknas med Skanska den 24 september 2021 efter att förvaltningsrätten avslagit överklagan från de två entreprenörerna.

2020

Politiskt klartecken för ombyggnation

Regionfullmäktige godkänner förslaget att bygga om Centralsjukhuset. Ombyggnationen anslås sju miljarder kronor i 2020 års penningvärde och väntas pågå under cirka 15 från byggstart.

November

Upphandling överklagas

Efter en årslång upphandlingsprocess tilldelas Skanska entreprenaden för den första etappen, som inkluderar två nya sjukvårdsbyggnader, ett parkeringshus samt rivning och ombyggnationer av befintliga fastigheter.

Tilldelningen överklagas till förvaltningsrätten av två andra entreprenörer.

2018

Grunden till dagens ombyggnationsprojekt sätts

Efter förstudien involveras flera arbetsgrupper från hälso- och sjukvården för att fortsätta arbeta med vårdens förutsättningar utifrån de nya lokalförslagen. Resultatet samlas i en så kallad programhandling som var färdig år 2020. Det är programhandlingen som ligger till grund för dagens förslag till ombyggnation.

2017 - 2018

Projekt för ersättningslokaler och rotrenovering slås ihop

Med avstamp i behovsanalysen genomförs en förstudie, en kartläggning av alternativa lokallösningar i syfte att kunna utföra en effektiv hälso- och sjukvård på lång sikt. I samband med kartläggningen konstateras att lokalerna som ligger mitt i Centralsjukhuset har omfattande behov av rotrenovering.

Med avstamp i behovsanalysen genomförs en förstudie, en kartläggning av alternativa lokallösningar i syfte att kunna utföra en effektiv hälso- och sjukvård på lång sikt. I samband med kartläggningen konstateras att lokalerna som ligger mitt i Centralsjukhuset har omfattande behov av rotrenovering.
Dåvarande landstingsstyrelsen beslutar att slå ihop de två tidigare separata projekten ”ersättningslokaler för hus 4” och ”rotrenovering av hus 56” till ett gemensamt ombyggnadsprojekt.

2016

Öppning av operationscentrum

Operationscentrum, ett nytt hus där alla operationer på Centralsjukhuset genomförs, invigs.

Övergripande lokalutredning

Samma år gör en utredning där ett helhetsgrepp över lokal- och utvecklingsbehov för hela sjukhuset tas. Fokus på att infektionskliniken behöver nya lokaler, att vård inte kan bedrivas i nuvarande lokaler på längre sikt.

Utredningsresultatet

2010

Två nya hus tas i bruk

Invigning av psykiatrihuset och den del av sjukhuset där bland annat röntgen och lab ligger. Nya lokaler för dessa verksamheter anses vid tidpunkten ha de mest akuta lokalbehoven.

2005

Ingen sjukhusflytt

Utredningen avslutas med slutsatsen att sjukhuset ska ligga kvar på befintlig plats.

2001

Utredning kring flytt av Centralsjukhuset i Karlstad

Utredning om att avveckla Centralsjukhuset på dess befintliga plats och bygga ett nytt sjukhus i Välsviken, Karlstad, startas. Detta efter att flera lokaler på Centralsjukhuset, lokaler som används än i dag, konstaterats vara för ålderstigna och kräva en omotiverat stor renovering för att kunna fortsätta användas på längre sikt.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?